Bezpečnost dopravy - SFDI dotace na chodníky, přechody, zastávky a další

Státní fond dopravních investic (SFDI) na podzim letošního roku vyhlásí příjem žádostí o dotace na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Získáme vám až 20 000 000 Kč na vaše projekty.

program připravujeme

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce a jejich organizační složky

Výše dotace

 • Maximální dotace - 20 000 000 Kč
 • Maximální podpora - 85 % z uznatelných nákladů akce
 • Minimální dotace - 300 000 Kč

Podporované aktivity

 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků
 • Výstavba, rekonstrukce a bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a MHD podél autobusových zastávek
 • Výstavba, rekonstrukce a stavební úpravy vlastních autobusových zálivů
 • Výstavby a rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • Výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • Nasvětlení přechodů pro chodce
 • Světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce
 • Úpravy vjezdu do obce, instalace světelného signalizačního osvětlení a měřičů rychlosti s informativními ukazateli

Podmínky a cíle programu

Cíle

Dotační výzvy od SFDI si kladou za cíl zvýšit bezpečnost dopravy a chodců a zvýšit přístupnost osobám s omezenou hybností a orientací v prostoru.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku

 • Tituly financují pouze akce investičního charakteru podél silnic I., II. a III. třídy nebo podíl místních komunikací ležící na trase s doloženou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel / 24 hodin.
 • Akce (chodníky a bezbariérové prvky) musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu
 • Vyvolané náklady jsou uznatelnými náklady pouze v rozsahu do 25 % celkových uznatelných nákladů akce
 • Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů EU
 • Žadatel může v rámci jedné žádosti předložit více akcí

Další informace naleznete na stránce SFDI - Poskytování příspěvků.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.