REACT-EU - podpora snížení dopadů pandemie COVID-19

program připravujeme

Základní info

Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Kdo může dotaci získat

  • Zdravotnictví: státní organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí
  • IZS: kraje, záchranné složky, atd.
  • Sociální infrastruktura: organizační složky státu, kraje, obce, organizace zakládané nebo zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí

Na co se dotace vztahuje

  • Rozvoj a modernizace zdravotnických pracovišť, stavby, rekonstrukce, modernizace, opravy vč. pořízení přístrojového vybavení
  • Rozvoj péče pro zvlášť ohrožené pacienty
  • Projekty na realizaci technických opatření
  • Podpora výstavby objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb.

Základní podmínky a cíle programu

IROP byl jako jediný operační program v České republice vybrán k tomu, aby pomohl rozdělit finanční prostředky, které Česká republika obdrží od Evropské unie za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19. Cílem aktivit je posílit schopnosti ČR reagovat na krizi související s COVID-19. Všechny aktivity mají přímou či nepřímou vazbu na krizi.

Předpokládané zahájení programu

  • březen 2021

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.