Aktualizace dotace na zdroje pitné vody - MŽP

Aktualizovaný dotační titul na podporu čisté vody ve městech a obcích. Dejte vašim občanům čerstvou a čistou pitnou vodu. Budou rádi.

Dotace od MŽP a SFŽP

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí jsou si vědomi přibývajících problémů s vysycháním vodních zdrojů, s nedostatkem zásob pitné vody a špatným stavem kanalizací a vodovodů.

Postavili se k tomu však čelem a navýšili alokaci výzvy z roku 2018 - dotační titul č. 2/2018 - Zdroje pitné vody. Navýšení bylo z původních 750 milionu korun na 1 miliardu a 100 milionů korun, takže přibylo 350 milionů pro další žadatele.

Co dotace podporuje?

Dotace přispívá obcím a městům především na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody aby dosahovaly odpovídající kvalitě. Jak se kvalita vody měří? To si můžete pročíst v tomto manuálu - kontinuální měření kvality vody.

Podporovány budou zejména realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody.

Dále se podpora zaměřuje na realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Pro detailnější informace koukněte sem - Aktualizovaná dotační výzva - Zdroje pitné vody

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.