Jak na dotace

Zjistěte, jak bude probíhat celý dotační proces a s čím vším vám pomůžeme.

Odešlete nám formulář pro nezávaznou konzultaci

  • Přijde nám poptávka, ideálně se základními požadavky, abychom mohli na konzultaci přijít připraveni a ušetřili čas oběma stranám. Poté si domluvíme termín schůzky, může být osobní, po telefonu, nebo přes webkameru.

Na informační schůzce nám řeknete vaše představy

  • My se budeme snažit vybrat nejvhodnější titul na míru dle vašich možností. Například podle způsobů financování, výše spoluúčasti, termínů realizace, způsobilých a nezpůsobilých výdajů.
  • Toto je důležité především proto, aby vše proběhlo hladce a získané dotace se nemusely vracet.
  • Po schůzce dostanete informativní mail s podrobnostmi ohledně způsobu podání žádosti, specifických podmínkách, závazných termínech, možných nástrahách výzvy, výše a proplacení dotace.

Dotaci za vás zařídíme s maximální efektivitou

  • Dokumenty jako jsou projektová dokumentace, územní rozhodnutí, rozpočet, stavební povolení a další náležitosti, které si dotační orgán žádá.
  • Po vytvoření žádosti ji podáme a čekáme na její vyhodnocení. U národních dotací je čekací doba kolem 3 až 6 měsíců, u evropských to bývá zpravidla 6 až 10 měsíců.

Dotace je u vás a můžete začít budovat vaše sny

  • Jakmile je dotace získána musíme doložit dokumenty pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, především smlouvu o vysoutěžení zhotovitele projektu.
  • Poté je vydán závazný dokument, který stanovuje celkové náklady akce, výše dotace a spoluúčast obce, závazné parametry, termíny pro realizaci a můžeme se do toho pustit.
  • Po realizaci je nutné předložit závěrečné vyhodnocení akce. Zde se nejčastěji dokládá předávací protokol, doklad opravňující stavbu (např. kolaudační rozhodnutí), fotodokumentace, faktury a výpisy z účtů.
  • Posledním krokem je úspěšné splnění doby udržitelnosti, ta je většinou stanovena na 5 let. U evropských dotací se navíc každý rok předkládá monitorující zpráva, která informuje, jak je s výstupem projektu zacházeno a jak je projekt využíván.CHCI KONZULTACI ZDARMA

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.