Chodníky a cyklostezky 2024

Podívejte se, jak se chystá Státní fond dopravní infrastruktury podpořit města a obce při budování chodníků a cyklostezek.

Co se děje

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) stejně jako v loňském roce podpoří dotačním programem budování a opravy chodníků a cyklostezek, a pokračuje tak v úspěšné a velmi žádané praxi poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích. V roce 2022 bylo k financování schváleno 155 akcí na bezbariérové chodníky za 885,5 mil. Kč a 55 akcí na výstavbu cyklostezek za 560,4 mil. Kč.

Zveřejnění konkrétních podmínek očekáváme v dubnu. O peníze budou moci žádat města a obce a v době podání žádosti bude pravděpodobně potřeba mít k dispozici stavební povolení, které nabylo právní moci.

Oblasti, na které se výzvy zaměřují:

  • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,
  • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky, včetně nasvětlení přechodů pro chodce,
  • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky,
  • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy,
  • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů,
  • úpravy vjezdu do obce,
  • výstavba a oprava cyklostezek,
  • výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů, jejich nasvětlení,
  • zřizování cyklopruhů.

Co dál

Doporučujeme využít velmi zajímavou příležitost. S touto oblastí máme bohaté zkušenosti, v předchozích letech jsme podali hned několik úspěšných žádostí. Podívejte se třeba na nové chodníky v obci Sokoleč.
Vzhledem k poměrně komplexní dotaci je vhodné záměr co nejdříve konzultovat, proto se na nás neváhejte obrátit. Konzultace jsou u nás zdarma a nezávazné a rádi vám se vším poradíme.

Přejít na kontaktní formulář

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.