Chystá se: Varovné systémy (OPŽP)

Už brzy dojde k vyhlášení několika velmi zajímavých a očekávaných výzev v rámci Operačního programu životního prostředí. Víte o nich?

Jednu z lukrativních výzev Operačního programu životního prostředí čekáme v listopadu.

Jde o VAROVNÉ SYSTÉMY A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Podpora se bude týkat těchto oblastí:

  • rozhlas jako prvek varovného systému (rozšíření nebo pořízení nového systému),
  • tvorba digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují, nebo pro subjekty, které si dosud digitální povodňový plán nepořídily,
  • studie odtokových poměrů v povodí včetně návrhů možných adaptačních opatření s důrazem na ochranu před povodněmi a suchem,
  • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
  • další protipovodňová opatření.

Zajímá vás výše dotace?

Podle informací Státního fondu životního prostředí to bude 85 %, u varovných systémů potom 50 %.

Co teď?

Rádi se podělíme o naše dlouholeté zkušenosti a tipy na postupy, které fungují. Ozvěte se nám a všechno, co vás zajímá nebo co byste měli vědět, probereme v rámci bezplatné konzultace.

Pokud vás zajímá jiná výzva v rámci OPŽP, a to sběr a svoz odpadů, podívejte se sem.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.