Chystá se: Vodovody, kanalizace, ČOV (OPŽP)

Už brzy dojde k vyhlášení několika velmi zajímavých a očekávaných výzev v rámci Operačního programu životního prostředí. Víte o nich?

Operační program Životní prostředí nezapomíná ani na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod.

Pozor, výzvy budou vyhlášeny už v červenci!

Na co půjde prostředky použít?

  • výstavba nebo zvýšení kapacity centrálních čistíren odpadních vod nebo samostatné čištění pro jednotlivé části obce

  • dobudování a výstavba kanalizací

  • retenční a akumulační nádrže, chemické předčištění

  • výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a řadů

  • výstavba nebo intenzifikace úpraven vody

  • stávající vodní zdroje (výstavba, intenzifikace, revitalizace)

Proč s námi?

Na vodovod v Pašince jsme získali 12 820 083 Kč.

Výstavba vodovodu v obci Libodřice byla díky nám podpořena částkou 18 605 000 Kč.

Pro Suchdol jsme zajistili 965 000 Kč na novostavbu vodovodních řadů včetně přípojek v lokalitě Na Vsi (Solopysky).

Pro obec Žleby se nám podařilo získat celkem 7 501 000 Kč na vodovod Zehuby - Kamenný Most.

A Polní Voděrady? Na vodovody a kanalizace celkem 26 179 000 Kč! Tady najdete více informací i číslo na pana starostu, kterého se můžete zeptat třeba na spolupráci s námi.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.