Co čeká další brownfieldy?

V poslední době roste zájem o revitalizaci starých stavebních zátěží za podpory finančních prostředků z dotačních titulů. Jaká je současná situace a co nás čeká?

Dotace na brownfieldy

O dotace na revitalizaci brownfieldů, tedy starých stavebních (často průmyslových) zátěží je velký zájem. Ptáte se nás, jak vypadá současná situace a kdy bude možné opět žádat o finanční podporu na tyto projekty.

Současný stav

Dotační orgán v tuto chvíli hodnotí projekty a žádosti z poslední výzvy. Na konci prázdnin plánuje vyhlášení další výzvy. Zatím není jisté, na jaké projekty konkrétně se bude zaměřovat (zda na větší akce nad 50 milionů Kč nebo i na ty menší).

Co nás čeká

V každém případě už teď víme, že podmínkou pro podání žádosti bude vydané stavební povolení s nabytou právní mocí. Neváhejte se na nás obrátit, rádi s vámi budeme bezplatně konzultovat váš projekt a vaše možnosti. Pokud budete mít zájem, pustíme se do spolupráce tak, abychom maximalizovali vaše šance na získání dotace.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.