Co se chystá: sportovní infrastruktura

Očekáváme vyhlášení výzev podporujících sportovní infrastrukturu, co v tuto chvíli víme?

Časová osa

K vyhlášení výzvy Regiony 23 by mělo dojít na konci srpna či v průběhu září.
Po vyhlášení/zveřejnění výzvy by měl začít příjem žádostí po cca 14 dnech až měsíci.

Regionální sportovní infrastruktura

V rámci programu bude podpora zaměřena na:

  • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • pořízení dlouhodobého majetku,
  • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Výše dotace bude až 70 %, maximálně 30 mil. Kč.

Standardizovaná sportovní infrastruktura

Cíl je nově zaměřen na výstavbu a rozvoj sportovní infrastruktury technickým zhodnocením (modernizací, rekonstrukcí, výměnou povrchů, osvětlení atd.) a současně pořízením souvisejícího dlouhodobého majetku, a to konkrétně co se týče:

  • atletických drah, sektorů, stadionů a hal,
  • fotbalových stadionů a hřišť,
  • tenisových hal a kurtů.

Výše dotace bude až 70 %, maximálně 50 mil. Kč.

Co dělat

Ozvěte se nám co nejdřív, abychom měli dostatek prostoru pro vše, co je potřeba.
kontaktní stránka

Nebo se předtím podívejte, jak vypadá hotový projekt, který byl realizovaný právě díky dotační podpoře.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.