Další peníze na brownfieldy

Obce si mohou rozdělit další balík peněz na revitalizaci starých areálů.

Vysloužilé průmyslové areály, zchátralé budovy, vodárny, koupaliště... To všechno lze označit za tzv. brownfieldy. Když dostanou náležitou péči, stará místa ožívají a začíná se nová historie. Tak tomu bylo třeba v případě areálu Pianka ve Velimi nebo areálu Perla v Ústí nad Orlicí. Bylo nám ctí podílet se na úžasné přeměně a sledovat nadšení obyvatel z nových možností.

Co se týče aktuálního dění, začátkem ledna tohoto roku vybralo Ministerstvo průmyslu a obchodu dvacet jedna obcí, které si na regeneraci browfieldů rozdělí přes půl miliardy korun z Národního plánu obnovy.

2,8 miliard Kč potom čeká na další projekty, obce je mohou získat prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, kterému vláda tento program schválila v prosinci s tím, že dotace musí být vyčerpány do roku 2026. V tuto chvíli tedy očekáváme vyhlášení výzvy a věnujeme se přípravám na podání žádosti.

Neváhejte se zapojit. Ozvěte se s jakoukoliv otázkou nebo nejasností a my se vám budeme věnovat:

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.