Dotace na čistou vodu a ohrožené ptactvo - SFŽP

Státní fond Životního prostředí (SFŽP) vyčlenil částku přes 100 milionů korun na dvě dotační výzvy pro lepší životní prostředí. Dotace podporují projektovou dokumentaci pro kanalizace, vodovody a ochranu biotopů a ohrožených druhů ptactva.

Vodovody, kanalizace a čističky

SFŽP rozděluje mezi obecní rozpočty částku 45 milionů korun. Tato částka jde na financování přípravy projektové, zadávací a další dokumentace. Obce mohly získat dotaci až 90 % z celkové částky projektové dokumentace.

Obce si nyní mohou připravit podklady pro budoucí dotační výzvy. Projektová dokumentace je většinou ta časově nejnáročnější část při přípravě žádosti o dotaci, proto je dobré mít vše připravené s předstihem. Z naší zkušenosti můžeme vřele doporučit služby firmy ARTENDR, která projektovou dokumentaci připravuje.

Ohrožené ptactvo a obnovené biotopy

Vedle přípravy vodohospodářské dokumentace byly schváleny také dotace na záchranu ohroženého ptactva žijícího mimo chráněné oblasti a dotace na podporu biotopů.

Obce, města a spolky ochránců přírody získali finanční prostředky v souhrnné výši 66 milionů korun. Za podpory těchto prostředků bude podpořena například ochrana sovy pálené, raroha velkého a biodiverzita lesních i mokřadních oblastí.

Státní fond životního prostředí

Ministr životního prostředí komentuje dotace takto: „Obce tak budou mít s předstihem připraveny dokumenty a následně si požádají o dotaci na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v novém období Operačního programu Životní prostředí. Kanalizace, čistírny i vodovody jsou drahé projekty a levná není ani jejich projektová příprava. Jsme rádi, že obce nabídnuté peníze využijí,“

Oficiální zprávu naleznete zde - Sto milionů na pomoc ohrožených druhů a obcím na lepší vodu.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.