Dotace pro sociální služby - rekonstrukce i pořízení vybavení

Navýšení kapacit a zkvalitnění stávajících pobytových zařízení? Naplňujte materiálně technické standardy a přilákejte více klientů do vašeho zařízení. Dotace MPSV pro sociální služby.

Dotace na rekonstrukce i výstavbu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) začátkem tohoto roku, 2021, vyhlásilo 6 dotačních výzev v rámci programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022.

Mezi již ukončené dotační tituly patřily výzvy, které podporovaly například pořízení automobilů pro sociální služby, stavbu bezbariérových vchodů a výtahů či pořízení asistivních a asistenčních technologií. 4 z 6 dotačních výzev jsou již ukončené a nyní jsou aktivní poslední 2.

Poslední aktivní dotační výzvy z programu 013 310 MPSV

Výzva č. 7 - Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Tato výzva podporuje aktivity, které spějí ke zvýšení kapacit pobytových služeb. A to za pomoci nové výstavby, přístavby, nástavby či stavebních úprav.

Výzva dále podporuje rekonstrukci stávajících budov a pořízení vnitřního vybavení pro nově vzniklé, či rekonstruované objekty.

Více informací o výzvě č. 7 naleznete zde - Dotace pro sociální služby - zvyšování kapacit.

Výzva č. 9. - Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

Tato dotační výzva podporuje například výstavbu a rekonstrukci budov současných registrovaných sociálních služeb.

Další oblast podpory je v rekonstrukci budov, které směřují k rozdělení obytných prostor na domácnosti a rekonstrukci ubytovacích kapacit s důrazem na naplňování materiálně technických standardů. Snižování počtu lůžek na pokoji je jednou z věcí, na které se mohou pacienti těšit.

Více informací o výzvě č. 9 naleznete zde - Dotace na zkvalitnění stávajících pobytových zařízení.

Podobné výzvy těmto chystá také nová prioritní osa REACT-EU, která je pod operačním programem IROP. Ten jako jediný v ČR rozděluje finanční prostředky EU, které poskytla na boj s dopady pandemie COVID-19.

Přečtěte si víc - REACT-EU - rekonstrukce a výstavba sociálních služeb.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.