Dotační příležitosti pro základní školy

Školská zařízení jsou ve většině případů státními organizacemi. To znamená, že výše jejich příjmů závisí na státu a rozhodnutí jeho zástupců. Jaké jsou další způsoby jak přivést finance do školství a přispět k jeho rozvoji?

Financování státních organizací

Školy, školky, družiny, školní spolky apod. jsou všechno instituce řízené a financované státem, krajem či městem. Takové instituce nemají jako svou hlavní činnost generování zisku nýbrž veřejně prospěšnou činnost - výchova našich dětí.

V důsledku neziskové činnosti se musí spolehnout na financování ze strany státu či sponzorů. Ze strany státu je takové financování nejčastěji v podobě dotačních titulů. Získání dotačního titulu však není vůbec snadná věc, jak si občas někteří myslí. Vrhnou se do vyplňování žádosti a po necelých 30 minutách čtení oficiálního znění výzvy, jim stoupají hrůzou vlasy na hlavě, nebo se přistihnout, jak jim padá hlava a hledají jiné způsoby financování (faktický případ jednoho z našich klientů).

Takhle to však není, když si zvolíte tu snazší cestu- cestu, na které vám pomůže dotační specialista, respektive Dotační průvodce.

Dotační programy pro školy

Možností financování je opravu mnoho. Školství je jednou z nejdůležitějších stavebních částic v celé stavebnici řízení a rozvoje státu. Kvalitní školní infrastruktura znamená vzdělané, vychované a přemýšlející jedince, kteří mají vést zemi k prosperitě v budoucnosti. Dejme tedy našim nástupcům takové podmínky, aby se mohli plně soustředit na jejich rozvoj.

Řídících orgánů, které zařazují dotace do školství i do svých programů je hned několik, mezi ty nejvýznamnější patří:

Například v posledním roce jsme mohli vidět vypsanou dotaci na pořádání letních kempů od MŠMT. Dále MMR vyhlašovalo výsledky z hodnocení žádostí o dotace, kde byla přijata větší část podaných žádostí na školní infrastrukturu. Jednalo se o rekonstrukce venkovních částí budov - opravy střech, zateplení, výměna oken atp., ale také o výměnu vybavení a modernizaci tříd a vnitřních prostor škol.

Národní sportovní agentura bude vyhlašovat na konci měsíce srpna dotační výzvu, kde jsou oprávněnými žadateli také vzdělávací instituce. Výzva Regiony 2021 podporuje výstavbu, rekonstrukci a další stavební úpravy na sportovištích a jejich zázemí. Další zaměření výzvy je i na vybavení sportovišť bezbariérovými prvky.

Aktuální dotace pro školy

V současné době můžeme očekávat dotace se zaměřením na zvyšování školních kapacit a na stavbu či rekonstrukci odborných učeben. Důraz bude také kladen na rekonstrukci komunitních prostor pro potkávání žáků a na vyšší konektivitu mezi jednotlivými školami - chceme děti učit spolupráci.

Dotace by měly být zveřejněny na přelomu letošního a příštího roku. Žadatelé se mohou těšit na financování až 90 % celkových nákladů z akce.

A jak je na tom vaše škola, víte co by potřebovalo opravit či předělat? Klidně si domluvte nezávaznou konzultaci a my vám s tím rádi pomůžeme.

Nezapomeňte se podívat na aktuální dotační výzvy, aby vám nic neuniklo.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.