Investiční dotace NSA končí! Stihli jste to?

Národní sportovní agentura (NSA) vyhlásilo předčasné ukončení dotačních výzev 12/2020 - investice do 10 milionů a 13/2020 - investice nad 10 milionů. Počet žadatelů byl mnohem větší než se kterým se původně počítalo.

Předčasné ukončení příjmu žádostí o dotaci

Tuto výjimku může NSA využít díky bodu 7.2, který je uveden v obou dotačních výzvách. Bod deklaruje právo na vyhlášení předčasného ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace a to v době minimálně 30 dní před reálným ukončením příjmu žádostí.

12/2020 Sportovní infrastruktura - investice do 10 milionů Kč

Výzva měla být aktivní do 20. 6. 2022 nicméně však ke 29. 4. 2021 bylo již v zásobníku žádostí podáno 209 žádostí s celkovou požadovanou dotací v objemu 856 411 987 Kč.

Celková alokace výzvy je 600 000 000 Kč. Z toho vyplývá že jakákoliv šance na přijetí další dotační žádost je minimální. A proto se NSA rozhodlo informovat o předčasném ukončení příjmu žádostí - příjem žádostí bude ukončen 4. 6. 2021.

Snímek obrazovky 2021-05-10 v 14.19.28.png

13/2020 Sportovní infrastruktura - investice nad 10 milionů Kč

Výzva měla být aktivní do 20. 6. 2022 nicméně však ke 23. 4. 2021 bylo již v zásobníku žádostí podáno 137 žádostí s celkovou požadovanou dotací v objemu 4 299 316 258 Kč.

Celková alokace výzvy je 600 000 000 Kč. Z toho vyplývá že jakákoliv šance na přijetí další dotační žádost je minimální. A proto se NSA rozhodlo informovat o předčasném ukončení příjmu žádostí - příjem žádostí bude ukončen 28. 5. 2021.

Snímek obrazovky 2021-05-10 v 14.18.51.png

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.