Investiční dotace pro JSDH obcí. Co takhle nová cisterna?

Nová cisternová stříkačka, osobní automobil nebo rekonstrukce požární zbrojnice? Ano, tohle všechno je nyní možné díky dotační výzvě Ministerstva vnitra a Generálního ředitelství HZS ČR. Získejte až 4 500 000 Kč.

Dotace pro dobrovolné hasiče

Generální ředitelství hasičských záchranných sborů ČR vyhlásilo dotační výzvu na zkvalitnění jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Jedná se o dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, na pořízení dopravního automobilu pro potřeby hasičského sboru a na stavbu či rekonstrukci požární zbrojnice.

Kolik můžu z dotace získat?

Celková alokace pro tyto výzvy činí 310 000 000 Kč. U pořízení automobilů je výše dotace 70 % z uznatelných nákladů a u požární zbrojnice se jedná o dotaci ve výši 50 % z uznatelných nákladů.

  • JSDH_V1_2022 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky - 2 500 000 Kč
  • JSDH_V2_2022 – Pořízení nového dopravního automobilu - 450 000 Kč
  • JSDH_V3_2022 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice - 4 500 000 Kč

Kdo může o dotaci žádat?

O dotační výzvu V1 mohou žádat pouze jednotky jednotky požární ochrany druhého, třetího stupně - tedy JPO II. a JPO III.

O dotační výzvu V2 a V3 mohou žádat jednotky požární ochrany druhého, třetího a pátého stupně - tedy JPO II., JPO III. a JPO V.

Do kdy můžu o dotaci žádat?

Tato dotační výzva je krátkodobá. Podávání žádostí bude ukončeno 13. 5. 2021 těsně před půlnocí.

Tak na nic nečekejte, klikněte na odkazy níže a získejte více informací.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.