IROP 2021 - 2027. Operační programy, dotace, prioritní osy a co dalšího?

Nové programové období Integrovaného rozvojového operačního programu je tady. Čeká nás sedm krásný let nových dotací, projektů a rozvoje měst, obcí a krajů. Podpořena bude oblast zdravotnictví, kultury, školství a mnoho dalšího.

Co to vlastně IROP je?

IROP, tedy Integrovaný rozvojový operační program, je operační program, který v České republice rozděluje finanční prostředky, které nám přidělila Evropská unie. Tyto prostředky putují konkrétně z EFRR - Evropský fond pro regionální rozvoj.

Operační program vznikl proto, aby mohl koordinovat rozvoj našich regionů z jednoho řídícího střediska - Řídící orgán IROP. Ten je spravován a veden specialisty přes regionální rozvoj a evropské finance, kteří pracují pod záštitou MMR - Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Integrovaný v názvu znamená, že program integruje, tedy spojuje, rozvojové priority měst, obcí a celých krajů. Regionální znamená, že program počítá se všemi 13 kraji naší republiky. Prahy se týkají pouze dílčí výzvy, a to především na podporu zdravotnictví a rozvoj nemocnic. IROP tedy pečuje především o rozvoj našich měst i obcí a zároveň zkvalitňuje životy nás všech. Chceme aby se nám v našem městě či vesnici přeci žilo hezky, že?

Na co se IROP zaměřuje?

Cílů podpory je pro tento operační program mnoho, byly však vyčleněny 3 hlavní směry, kterými se bude IROP ubírat:

 • Zajištění udržitelného rozvoje ve městech a obcích
 • Zajištění vyváženého rozvoje území
 • Zlepšení veřejných služeb a správy pro zvýšení konkurence schopnosti napříč Evropou

Tyto 3 hlavní cíle budou naplňovány v rámci 5 hlavních aktivit, prioritních os, jejich podos a díky jednotlivým dotačním výzvám.

Aktivity IROPu 2021 - 2027

V rámci nového programového období bylo vytyčeno 5 základních aktivit, které se dále dělí na prioritní osy a ty na jejich prioritní podosy.

Základní aktivity / cíle jejich prioritní osy:

 • Rozvoj dopravní infrastruktury
  • Silnice II. třídy
 • Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva
  • Čistá a aktivní mobilita
  • Revitalizace měst a obcí
  • Integrovaný záchranný systém (IZS)
 • Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví
  • Kulturní dědictví a cestovní ruch
  • Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
 • Zlepšení výkonu veřejné správy
  • eGovernment a kybernetická bezpečnost
 • Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotnických služeb a vzdělávací infrastruktury
  • Infrastruktura ve zdravotnictví
  • Sociální infrastruktura
  • Vzdělávací infrastruktura

Zde najdete krásnou přehlednou grafiku - Aktivity IROP pro období 2021-2027.

Pro koho jsou IROP dotace určené?

Integrovaný regionální program je určen především pro obce, města, kraje ale také pro neziskové organizace, sociální služby, IZS, státní organizace a další.

Výpis oprávněných žadatelů je vždy pro každou výzvu jiný. Doporučujeme proto sledovat naše stránky sekci Dotační výzvy nebo přímo stránky MMR a výzvy IROP .

Jak si vedl IROP ve svém minulém období - 2014 - 2020

Období 2021 - 2027 je v pořadí již druhé, počkejme si tedy, jak si povede v porovnání s obdobím prvním.

Nicméně tady jsou jasná čísla:

 • Celková alokace pro období byla 125 miliard korun
 • Vyčerpáno bylo 122 miliard korun (10 383 schválených projektů)
 • Zatím bylo vyplaceno 67 miliard korun (další projekty čekají na dokončení a proplacení ex-post - po dokončení projektu)

Přehlednější grafiku naleznete zde - Přehledy a publikace

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.