Jak napsat žádost o dotaci, aby byla úspěšná? - Seminář Velký Osek 9. 11. 2021

Den 9. 11. 2021 se zapíše do historie jako jeden z nejvýznamnějších milníků naší firmy. Proč? Pořádali jsme totiž seminář na téma - Jak vyplnit žádost o dotaci, aby byla úspěšná. Pokud jste o to přišli, nezoufejte. Níže naleznete záznamy z celého dne.

Jak vyplnit žádost o dotaci aby byla úspěšná?

Dobrá otázka pro každého, kdo někdy o dotaci žádal, nebo by rád v budoucnu. Naši specialisté, především projektové manažerky, které mají celý proces tvorby žádostí o dotace na starosti, si s touto otázkou poradily velmi dobře a nabídly všem účastníkům podrobný návod.

Seminář se skládal ze 4 bloků, když nepočítáme krásný zdvořilý úvod a zahájení, které si vzal na starosti jednatel společnosti Marek Semerád. Bloky byly rozděleny přesně podle jednotlivých kroků v procesu tvorby žádosti o dotaci a níže se můžete podívat na záznamy přednášek našich projektových manažerek.

Aktuální dotace od Ministerstva pro místní rozvoj

V této části jsme představili aktuálně vypsané dotace od MMR pro obce a města do 10 000 obyvatel, které můžete najít také v naší rubrice Aktuální dotační výzvy.

Na co si dát pozor při přípravě žádosti

Zde jsme posluchačům vytyčily jasné body, které jsou potřeba a na které se řídí orgány nejvíce zaměřují. Jsou tím například položkový rozpočet, řádná fotodokumentace, správně doložené doklady o vlastnictví a pronájmech apod.

Na co si dát pozor při realizaci akce a při ZVA

Poslední přednáška s "dotační tématikou" byla na téma na co si dát pozor při realizaci akce a závěrečného vyhodnocení akce, neboli ZVA. Zde se návštěvníkům dostalo podrobného návodu, jak správně akci registrovat, jak komunikovat s řídícími orgány, jak správně zaznamenat financování akce a další důležité informace.

Nejčastější pochybení zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Jediný blok, který není ve své podstatě dotační, avšak na něm většina dotačních snažení ztroskotá. Čím to je, že jsou veřejné zakázky, tak neoblíbenou složkou avšak tak podstatnou? To se diváci dozvěděli v posledním ze 4 bloků prezentací.

Doufáme, že budete ze záznamů a informací, které jste v nich získali, stejně nadšení, jako byli naši posluchači na místě.

Pro ty, na které se již nedostalo místo na tomto semináři připravujeme další kolo. Další seminář bude mít stejné zaměření pouze v kontextu dotací od Integrovaného rozvojového operačního programu (IROP).

IROP letošním rokem zahájil 6 leté programové období, takže má přichystáno mnoho dotačních výzev, jak pro obce a města, tak i pro spolky, sociální služby a mnohé další. Ostatně přečtěte si podrobnější popis programového období IROP 2021-2027 zde.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.