Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj, zkráceně MMR. Co má za cíle, jaké nabízí dotační programy a komu chce pomoci především? Zjistěte více o tomto velmi činném řídícím orgánu v oblasti dotací a státní podpory veřejného sektoru.

MMR dotace

Příhodný název Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v sobě skrývá hlavní oblast zájmu tohoto ministerstva, jeho bližší zaměření však může být z tohoto názvu pro mnohé nejasné.

Co to vlastně místní rozvoj je a co vše pod něj spadá? Konkrétnější představu je možné získat díky široké škále dotačních programů, které MMR nabízí. Jejich hlavní zaměření spočívá v oblasti regionálního rozvoje, bytové politiky i cestovního ruchu.

Podpora regionálního rozvoje

Dotační programy na rozvoj regionů mají za úkol pomoci pozitivně ovlivnit zejména znevýhodněné a strukturálně postižené regiony. Postiženým regionům pomůže program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, případně Revitalizace území 2021 zaměřená tento ročník na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách. Obecnější jsou dotační programy Regiony 2021 pro rozvoj regionů a Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů.

Dotační programy jsou vypsány i na podporu územního plánování a architektonických nebo urbanistických soutěží v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Cílem všech těchto dotačních programů je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Bytová politika

Dotační program COVID Ubytování se vztahuje na ubytovací zařízení, která byla postižena v důsledku pandemie COVID-19. V rámci větší přehlednosti je rozdělen na několik podkategorií Ubytování II - IUZ určené pro individuální ubytovací zařízení, Ubytování II - HUZ pro hromadná ubytovací zařízení a Školy v přírodě specializované na ubytovací zařízení zajišťující pořádání škol v přírodě. Všechny tyto dotační programy mají pomoci zachovat provoz těchto zařízení a udržet nabídku stávajících služeb a pracovních míst.

Dále jsou v rámci bytové politiky vypsány programy Bytové domy bez bariér přispívající na odstranění bariér u vstupů do domů a na výstavbu osobních výtahů. Podporované byty nabízí finanční pomoc při zajišťování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku, osoby se ztíženým přístupem k bydlení a osoby v nepříznivé sociální situaci (věk, zdravotní stav a podobně).

Rozvoj cestovního ruchu

Velkou skupinou dotací MMR jsou dotace na podporu cestovního ruchu po situaci kolem Covidu-19. Do této kategorie patří programy COVID Lázně 2021, COVID Průvodci v cestovním ruchu, COVID - Cestovní kanceláře a COVID - Cestovní agentury.

COVID Lázně 2021 je program určen pro lázeňská zařízení. V rámci podpory lázeňského cestovního ruchu má tento program účel krýt náklady vzniklé akceptací slevových kuponů na realizaci ozdravných a preventivních pobytů v zařízeních a pomoci alespoň částečně nahradit výpadek zahraniční klientely v lázeňských zařízeních ČR.

Co se týče dotačních programů pro cestovní kanceláře a agentury, mají pomoci zachovat provoz těchto zařízení, udržet nabídku stávajících služeb a pracovních míst a celkově přispět k rozvoji odvětví cestovního ruchu.

Aktuální MMR dotace

Na začátku října vyhlásilo MMR několik dotačních titulů na podporu rozvoje a obnovy venkova a na podporu obcí od 3 001 do 10 000 obyvatel. Aktuální dotační tituly jsou následující:

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.