MMR a dotace v roce 2024

Na jaké výzvy Ministerstva pro místní rozvoj se můžeme připravit?

Abychom měli co nejvíc prostoru pro kvalitní přípravu na žádosti o dotace, zjistili jsme předpokládané termíny vyhlášení výzev Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2024.

Podpora rozvoje regionů 24+

Vyhlášení výzvy – 1Q / 2024
Příjem žádostí – 2Q / 2024

Tento program se zaměří především na infrastrukturu obcí, zvýšení dostupnosti služeb a další oblasti, které přispějí k provozním úsporám a zlepšení kvality života obyvatel. Hlavním cílem je podpora obcí, které nemají dostatečné finanční možnosti na uskutečnění projektu v souladu se strategií či plánem rozvoje. Podpora také zamíří do obcí, které se nacházejí v hospodářsky a sociálně ohrožených územích nebo strukturálně postižených regionech.

Předpokládaná výše dotace je až 70 % celkových způsobilých výdajů a předpokládaná alokace programu je cca 4 mld. Kč.

Konkrétní podporované aktivity budou z těchto oblastí:

  • obnova místních komunikací včetně staveb a zařízení dopravní infrastruktury,

  • rekonstrukce a přestavby veřejných budov,

  • obnova sportovní infrastruktury,

  • podpora zpracování projektové dokumentace včetně chytrých řešení.

Podpora bydlení

Vyhlášení výzvy – 3Q / 2024
Příjem žádostí – 3Q / 2024

Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Vyhlášení výzvy – 1Q / 2024
Příjem žádostí – 1Q / 2024

Vyhlášení výzvy – 4Q / 2024
Příjem žádostí – 4Q / 2024

Co dál

Už teď se na nás můžete obracet, rádi posoudíme vaše potřeby a plány ve vztahu ke všem aktuálním informacím i našim zkušenostem, a to zcela bezplatně a nezávazně.

Ozvěte se třeba přes kontaktní formulář nebo na informační linku 605 283 808.

Projekty, které byly podpořené díky naší práci, si můžete prohlédnout tady, z posledních je to například oprava vozovky v Zalešanech.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.