MMR podpoří obce a bydlení

Díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj budou moci obce získat pozemky na výstavbu bytů.

Díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj budou moci obce získat pozemky na výstavbu bytů. Na začátku jim pomůže nová aplikace Ministerstva financí, kde zjistí, jaké pozemky či nemovitosti mohou od státu získat.

Finanční prostředky

Na přímou podporu přípravy investic bude MMR žádat 1,6 miliardy korun z Národního plánu obnovy. Během letošního roku pak plánuje podpořit dotacemi přípravu zhruba stovky projektů s jasnou preferencí bydlení.

Cenové mapy

MMR spolupracuje s Ministerstvem financí na přípravě cenových map, pomocí kterých budou moci přesněji zacílit programy na podporu výstavby dostupných bytů. Důraz je kladen na udržitelnost, aby podpora obcí v oblasti investic byla dlouhodobá.

Co dál

Ozvěte se pro více informací, rádi s vámi probereme přípravu a další postup, a to v rámci bezplatné konzultace. V této oblasti máme bohaté zkušenosti, z posledních projektů se můžete podívat třeba na výstavbu bytového domu v Plaňanech. Najdete tu i hodnocení pana starosty.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.