Modernizační fond - dotace pro rozvoj zelené energetiky

Evropská unie chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Modernizační fond je jeden z prvních kroků. Podaří se Evropě, a s ní i nám, dosáhnout jejího zeleného cíle?

Modernizační fond - Státní fond Životního prostředí

Programový dokument Modernizačního fondu hned v úvodu uvádí jeho hlavní cíle. Pro Českou republiku jsou cíle jako snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické efektivity a navýšení podílů obnovitelných zdrojů energie do roku 2030.

Ale co to vůbec Modernizační fond je? Je to plán Evropské unie a tím i všech členských zemí EU. Cílem plánu je vytvořit klimaticky neutrální ekonomické společenství do roku 2050.

To znamená, že by se oddělil ekonomický růst od spotřeby přírodních zdrojů, tudíž by náš rozvoj nebyl na úkor planety Země.

Díky intenzivní dopravě, silnému hospodářskému, výrobnímu a energetickému průmyslu a konzumnímu chování společnosti vyvíjíme stále větší tlak na životní prostředí.

Doporučení Evropské komise

Za účelem dosažení stanovených cílů energeticko-klimatických cílů navrhuje Evropská komise následující prioritní oblasti Modernizačního fondu, které mají zaujímat minimálně 70 % finančních prostředků vyhrazených fondů:

 • výroba a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • zlepšení energetické účinnosti s výjimkou zvyšování energetické účinnosti související s výrobou energie využívající tuhá fosilní paliva
 • skladování energie
 • modernizace energetických soustav včetně sítí dálkového vytápění, sítí pro distribuci elektřiny a rozšíření propojení mezi členskými státy
 • podpora spravedlivé transformace v regionech závislých na těžbě uhlí, konkrétně podpora přemístění pracovníků na nová pracovní místa, rekvalifikce a zvyšování kvalifikace pracovníků, vzdělávání, iniciativy v oblasti hledání zaměstnání a nově zakládaných podniků

Zbylých 30 % celkové dostupné alokace Modernizačního fondu mohou čerpat méně prioritní projekty, které však musí svými výstupy přispívat k modernizaci energetiky a zlepšení energetické účinnosti, snižování a úsporám emisí skleníkových plynů do roku 2030.

Operační programy a dotační výzvy Modernizačního fondu

Česká republika již na konci minulého roku spustila první výzvy Modernizačního fondu. Byly to výzvy z prvních 3 programů níže uvedených:

RES+

 • Nové obnovitelné zdroje v energetice

HEAT

 • Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

ENERG ETS

 • Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

ENERG

 • Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (zatím nebyl vyhlášený)

TRANSCom

 • Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (zatím nebyl vyhlášený)

Tyto programy jsou určené pro podnikatelské subjekty, podrobnější informace naleznete v našem článku - Modernizační fond - SFŽP dotace pro podnikatelské subjekty. Brzy ale budou otevřeny i výzvy týkající se veřejných subjektů - obce, města a kraje. Půjde o veřejnou dopravní i občanskou infrastrukturu, snižování energetické náročnosti budov, modernizaci veřejného osvětlení atp.

A jaké programy to budou?

LIGHTPUB

 • Modernizace soustav veřejného osvětlení

KOMUENERG

 • Komunitní energetika

ENERGov

 • Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

TRANSGov

 • Modernizace veřejné dopravy

Podrobnější informace a jednotlivých programech pro obce a města se dozvíte v našem rozšiřujícím článku - Modernizační fond - SFŽP dotace pro obce a města.

Financování modernizačního fondu

Fond je financovaný z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030.

Celková částka pro Českou republiku, kterou přidělila Evropská unie z rozpočtu fondu, je 150 miliard korun. Výši dotace však udává aktuální cena emisních povolenek, tudíž tato hodnota zatím není finální.

Dalšími zdroji jsou také výnosy z takzvaných derogačních a solidárních povolenek.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.