Modernizační fond - SFŽP dotace pro obce, města a kraje

V první části programů MF jsme nalezli dotace pro podnikatele. V části druhé jsou dotace pro veřejný sektor, tedy obce, města a kraje. Pojďme si o nich říct víc.

Modernizační fond - dotace pro obce, města a kraje

Druhá část (první část - SFŽP dotace pro podnikatelské subjekty) dotačních programů Modernizačního fondu je zaměřena na podporu čisté a obnovitelné energie ve veřejném prostoru. Jedná se tedy o dotační programy pro obce, města a kraje, které by měly jít vzorem všem svým občanům a dbát na energetickou náročnost svých aktivit.

V programech vidíme zájem o zkvalitnění veřejné dopravy, veřejného osvětlení, snížení energetické náročnosti veřejných budov a tvorbu zelenějšího prostředí ve městech a obcích.

Souhrnná doporučená alokace pro tyto programy je 13,5 % z celkové alokace MF.

Modernizace veřejné dopravy (TRANSGov)

Program je zaměřen na podporu veřejné dopravy za pomoci pořízení vozidel na alternativní pohon a zkvalitnění infrastruktury pro veřejnou nízkoenergetickou dopravu.

Předpokládaná alokace je 5 % z celkového rozpočtu MF (7 500 000 Kč).

Podporované aktivity programu TRANSGov

Podpora čisté mobility výstavbou:

 • dobíjecí infrastruktury pro trolejbusy, elektrobusy atp.
 • čerpacích a plnících stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem

Oprávnění žadatelé o podporu

 • veřejné subjekty
 • příspěvkové organizace státu a veřejných subjektů
 • veřejné nepodnikatelské subjekty
 • podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGOV)

Program podporuje zavádění komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Předpokládaná alokace jsou 4 % z celkového rozpočtu MF (6 000 000 Kč).

Podporované aktivity programu ENERGOV

Snížení energetické náročnosti budov a veřejné infrastruktury

Výstavba nových veřejných budov naplňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy:

 • zlepšování kvality vnitřního prostoru budov
 • zvýšení adaptability budov na změnu klimatu

Zvyšování využití obnovitelných zdrojů:

 • výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
 • výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

Komunitní energetika (KOMUNERG)

Program je určen na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb.

Předpokládaná alokace jsou 1,5 % z celkového rozpočtu MF (2 250 000 Kč).

Podporované aktivity programu KOMUNERG

 • optimalizace konečné spotřeby energií
 • výstavba komunitních elektráren využívajících nepalivové OZE s vlastní či pronajatou distribuční sítí
 • výstavba komunitních výtopen a tepláren využívajících OZE
 • výstavba komunitních dobíjejících či plnících stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů
 • instalace systémů aktivního hospodaření s energií - měření, regulace, akumulace atp.
 • výstavba a instalace systémů využívající bioplyn, skládkový plyn či kalový plyn
 • výstavba a instalace systémů pro akumulaci tepelné a elektrické energie

Oprávnění žadatelé o podporu

 • energetická společenství - např. družstva, zapsané spolky apod.

Modernizace soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB)

Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

Předpokládaná alokace jsou 2 % z celkového rozpočtu MF (3 000 000 Kč).

Podporované aktivity programu LIGHTPUB

 • rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení
 • modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimálního prostorového uspořádání
 • regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení
 • automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie
 • opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury

Zde naleznete podrobné informace o každém z programů - Modernizační fond - programy podpory.

Zaujal vás některý z těchto programů Modernizačního fondu a máte doplňující dotazy? Pak neváhejte a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.