Modernizační fond - SFŽP dotace pro podnikatelské subjekty

Dotační programy z nového Modernizačního fondu jsou rozděleny na 2 části. První část jsou dotační programy pro podnikatelské subjetky. Druhá část programů je pro veřejné subjekty, tedy pro města a obce.

Modernizační fond - dotace pro podnikatele a firmy

V rámci výzev pro podnikatele se žadatele můžou těšit na 4 dotační programy pro velké i malé projekty. Hlavním cílem těchto výzev do roku 2030 je, díky pomoci firmám a podnikatelům, dosáhnout 40 % snížení emisí skleníkových plynů.

Další cíle fondu jsou 30 % úspora energií a zvýšení spotřeby energie brané z obnovitelných zdrojů na 40 % konečné spotřeby energie.

Modernizační fond také počítá díky podpoře firem s vytvořením až 130 000 nových pracovních míst.

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Předpokládaná alokace je 26 % z celkového rozpočtu MF (39 000 000 Kč).

Podporované aktivity programu HEAT

Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace zdroje, včetně případných systémů akumulace se změnou palivové základny na:

 • obnovitelné zdroje energie
 • energetické využití odpadu (kromě slámy a zbytků z rostlinné výroby)
 • zemní plyn
 • odpadní teplo

Podpora distribuce energie z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace a budování nových tepelných rozvodů v rámci SZT za podmínky zahájení stavebně investičního procesu eliminace všech emisně intenzivních zdrojů do roku 2030.

Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Podpora nových projektů nepalivových obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Předpokládaná alokace je 38,7 % z celkového rozpočtu MF (58 050 000 Kč).

Podporované aktivity programu RES+

Tvorba nových OZE a prvků aktivního energetického hospodářství jako jsou například:

 • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE)
 • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně

Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

Oprávnění žadatelé o podporu

 • vlastníci elektráren
 • stávající či budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích
 • společenství pro obnovitelné zdroje

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu (ENERG ETS)

Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti či snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě.

Předpokládaná alokace je 13,3 % z celkového rozpočtu MF (19 950 000 Kč).

Podporované aktivity programu ENERG ETS

Podpora opatření pro zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií
 • optimalizace konečné spotřeby energie
 • využití odpadního tepla z výroby
 • využití odpadního tepla z výrobym
 • modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • snižování energetické náročnosti budov

Oprávnění žadatelé o podporu

 • vlastníci a provozovatelé zařízení v EU ETS

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG)

Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti případně snížení produkce skleníkových plynů v podnikání mimo zařízení v EU ETS.

Předpokládaná alokace je 6 % z celkového rozpočtu MF (9 000 000 Kč).

Podporované aktivity programu ENERG

Podpora opatření v energetických hospodářstvích podniků:

 • využívání obnovitelných zdrojů energie
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení účinnosti
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií - měření, regulace, recyklace
  Modernizace soustav osvětlení areálů
  Snižování energetické náročnosti budov:
 • zateplování budov
 • instalace inovativních prvků pro úsporu a akumulaci energií
 • prvky adaptace budov na změnu klimatu (zelené střechy a fasády, koncentrace dešťových vod apod.)

Oprávnění žadatelé o podporu

 • právnické osoby (zejména malé a střední podniky)
 • fyzické osoby

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)

Program podruje projekty podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu.

Předpokládaná alokace je 3,5 % z celkového rozpočtu MF (5 250 000 Kč).

Podporované aktivity programu TRANSCom

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích stanic pro vozidla s alternativním pohonem

Podpora čisté mobility:

 • pořízení osobních, užitkových, nákladních a zvláštních vozidel (samojízdné pracovní stroje) pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bio CNG/LNG)
 • pořízení drážních vozidel s alternativním pohonem
 • zvyšování energetické účinnosti v dopravě

Oprávnění žadatelé o podporu

 • právnické osoby
 • fyzické osoby

Zde naleznete podrobné informace o každém z programů - Modernizační fond - programy podpory.

Zaujal vás některý z těchto programů Modernizačního fondu a máte doplňující dotazy? Pak neváhejte a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.