MPSV chystá podporu dětských skupin

Co zajímavého nás čeká v avizované výzvě s názvem Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj?

Co se děje

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v nejbližších dnech vyhlásit výzvu, která podpoří stávající dětské skupiny.

Povinnost provozovatelů dětských skupin

Dotační podpora bude určena primárně k zajištění plnění nových požadavků, které na dětské skupiny klade novelizovaná vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Zákon č. 247/2014 Sb. stanovuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině – tyto podmínky byly dne 1. 10. 2021 novelizací zákona upraveny: mimo jiné byla uložena povinnost předložit MPSV doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu.
Přechodné období pro splnění podmínek novely zákona bylo stanoveno jako dvouleté, a tedy k 1. 10. 2023 lhůta uplyne. Do tohoto data jsou všichni provozovatelé dětských skupin povinni posudek předložit.

Co bude výzva podporovat

  • Cílem je podpořit zejména takové stavební úpravy, které povedou k zajištění dětské skupiny jako samostatného požárního úseku a/nebo k vybudování únikových cest.
  • Dále výzva umožní navyšovat stávající kapacity, vč. pořízení interiérového i exteriérového vybavení a úprav venkovního prostranství.

S čím pomůžeme

Rádi zajistíme naplnění požadavků MPSV, jako je zpracování projektové dokumentace a spolupráce se specialisty. Postaráme se také o přípravu žádosti o dotaci, její včasné podání včetně povinných příloh a o další fáze administrace dotačního procesu.

Co teď

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou, nejasností nebo už s konkrétním plánem. Náš sehraný tým odborníků pracujících pod jednou střechou je tu od toho, aby vám poradil a našel to nejlepší řešení.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.