MPSV: Dětské skupiny

Národní plán obnovy představuje velkou příležitost pro budování cenově dostupných jeslí. Výzva byla dnes vyhlášena.

Dnes byla vyhlášena výzva MPSV s názvem Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Děje se tak v rámci tzv. Národního plánu obnovy, jehož cílem je oživení a zvýšení odolnosti České republiky.

Tato výzva by měla přispět k budování kapacit cenově dostupných jeslí, a umožnit tak rodičům (zejm. matkám) lepší začlenění do pracovního života.

Zpracované přehledné a jasné informace najdete tady.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv otázkami, a to přes kontaktní formulář nebo na telefonu 605 283 808. Celý proces jsme schopni připravit i projektově, aby se všechno pohodlně stihlo. Ozvěte se, rádi s Vámi probereme potřebné detaily. Jsme tu pro vás.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.