MŠMT dotace na letní kempy 2021. Až 9 000 000 Kč na pořádání kempů? To není vůbec zlé.

Letní tábory a kempy jsou díky Covidové době v ohrožení a socializační návyky dětí taktéž. MŠMT se s tím však snaží bojovat a vytvořilo dotační výzvu LETNÍ KEMPY 2021 s celkovou alokací 100 000 000 Kč.

Dotace pro pořadatele letních táborů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si klade za cíl snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti.

Ty musely v důsledku pandemických opatření přejít na distanční výuku a nemohly rozvíjet své sociální schopnosti a utužovat vztahy.

Odříznutí od svých vrstevníků je pro děti v tomto věku kritické, a proto se MŠMT dotací snaží podpořit pořádání letních táborů v této nejisté době.

Kolik můžu z MŠMT dotace získat?

Celková alokace činí 100 000 000 Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

  • spolek, ústav, nadace nebo nadační fond dle zákona č. 89/2021 Sb.
  • obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb.
  • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti dle zákona č. 3/2002 Sb.
  • veřejná a soukromá vysoká škola
  • právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení

Zaměření a podmínky dotace?

Dotace podporuje tábory příměstské, i kempy realizované mimo bydliště dětí s možností přespání. Na jednotlivé turnusy táborů musí být závazně zapsáno minimálně 15 dětí.

Letní kemp musí být veden alespoň 2 pracovníky, kterými mohou být učitelé, vychovatelé, pedagogové volného času a studenti pedagogických fakult připravující se na budoucí povolání pedagogického pracovníka nebo učitele.

Do kdy můžu o dotaci žádat?

Tato dotační výzva je krátkodobá. Podávání žádostí bude ukončeno 30. 4. 2021.

Oficiální znění výzvy

Tak na nic nečekejte, klikněte na odkaz níže a získejte více informací.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.