Národní plán obnovy - dotace pro zotavení České republiky

NPO je strategický dokument, na kterém spolupracoval úřad vlády s jednotlivými ministerstvy. Cílem plánu je vyvést Českou republiku z krize vyvolané pandemií COVID-19. A vize celého Plánu obnovy? Česká republika odolná a konkurenceschopná.

Národní plán obnovy, co to je

S příchodem pandemie COVID-19 zasáhla téměř celý svět silná rána, která přinesla krizi. Krize se dotkla nejen lidských životů ale také celosvětové ekonomiky.

Například v ČR se snížil hrubý domácí produkt za rok 2020 o 5,6 %. Tento a mnoho dalších důvodů vedlo Úřad vlády společně s jednotlivými ministerstvy k přípravě Národního plánu obnovy. Ten si vytyčil celkem 6 pilířů obnovy, které se dále dělí na komponenty, konkrétní reformy a investiční akce, do kterých poplují finanční prostředky z Evropské unie a státního rozpočtu.

Alokace pro jednotlivé pilíře jsou následující:

 • Digitální transformace - 27 818 mil. Kč
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice - 85 236 mil. Kč
 • Vzdělávání a trh práce - 41 801 mil. Kč
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 - 10 895 mil. Kč
 • Výzkum, vývoj a inovace - 13 200 mil. Kč
 • Zdraví a odolnost obyvatelstva - 12 441 mil. Kč
 • Celkem - 191 391 mil. Kč
 • z toho: financování z RRF - 179 956 mil. Kč

Strategický dokument, byl 19. 7. 2021 schválen Radou Evropské unie, avšak s jednou podmínkou - Andrej Babiš, premiér České republiky, nesmí být začátkem roku 2022 ve střetu zájmů.

7 vizí Národního plánu obnovy

Každý strategický dokument by si měl po celou dobu jeho tvorby a aplikace nést vize, které mu budou neustále připomínat, proč byl vytvořen a jakým směrem by měl jít.

NPO má takovýchto vizí hned 7

 1. Vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19
 2. Akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky
 3. Zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života
 4. Posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky
 5. Udržet zaměstnanost a zlepšit podmínky pro vzdělávání
 6. Zlepšit efektivitu veřejné správy
 7. Budovat znalostní ekonomiku

Nejzajímavější dotace pro města a obce z NPO

Národní plán obnovy podporuje celou ekonomiku jako takovou, proto musí rozložit své síly mezi sektor veřejný i sektor soukromý.

Pro obce a města, tedy sektor veřejný, budou nejzajímavější tyto komponenty:

 • 1.1 Digitální služby občanům a firmám
 • 1.2 Digitální systémy státní správy
 • 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava
 • 2.2 Snižování spotřeby energie
 • 2.4 Rozvoj čisté mobility
 • 2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší
 • 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu
 • 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží
 • 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
 • 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
 • 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
 • 4.1 Systémová podpora veřejných investic
 • 4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy
 • 5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví

Níže můžete vidět procentuální rozdělení plánovaných financí

Národní plán obnovy dotace

Kdy NPO spustí?

Strategický dokument je nyní u Rady EU, kam byl poslán 1. 6. 2021. Rada má na schválení či připomínkování zpravidla 3 měsíce. Další informace tedy budeme mít v srpnu, možná v září.

Jsme ve spojení s pracovníky Úřadu vlády a pracovníky NPO abychom vám mohli přinášet aktuální informace. Pokud chcete dostávat nejaktuálnější dotační informace klikněte na odběr našeho newsletteru a nic vám již neuteče.

Celý dokument si můžete stáhnout na stránkách NPO v sekci - O plánu.

Aktuální dotace

Zkraťte si čekání na výsledky jednání Rady EU a podívejte se na aktuální dotační výzvy.

Buďte připraveni a konzultujte své investiční záměry s odborníky.

Děkujeme za váš čas

Dotační průvodce

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.