Národní sportovní agentura a blížící se výzvy

Národní sportovní agentura (NSA) uvažuje o vypsání výzev Movité investice, Standardizovaná výstavba a Regiony.

Národní sportovní agentura (NSA) uvažuje o vypsání výzev Movité investice, Standardizovaná výstavba a Regiony. Měly by vycházet ze stávajících programů a navazovat na předcházející výzvy.

Co se týče časového rámce, očekáváme zveřejnění (vyhlášení) výzev pro rok 2022 v dubnu.

Základní informace

K jednotlivým výzvám tedy máme pouze předběžné informace.

Movité investice

Jedná se o výzvu zaměřenou na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku, který je určený pro sportovní přípravy nebo soutěže.

Standardizovaná infrastruktura

Výzva, jejímž účelem je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to prostřednictvím:

  • výstavby sportovních zařízení včetně zázemí.
  • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.

Regiony

Tato výzva se týká podpory rozvoje sportovní infrastruktury. Konkrétně se zaměřuje na technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace) sportovních zařízení a výstavbu sportovišť včetně zázemí.

Co dál

Situaci dále bedlivě sledujeme, jsme v kontaktu s příslušnými úředníky a o dalších důležitých krocích vás budeme informovat. Pokud ještě neodebíráte naše newslettery, přihlaste se přímo pod tímto článkem a nic vám neuteče.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv otázkami, a to přes kontaktní formulář nebo na telefonu 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.