NSA financuje sportoviště v obcích do 3 000 obyvatel

Národní sportovní agentura má vyhlášenou výzvu na podporu sportovní infrastruktury v menších obcích, přesněji v obcích do 3 000 obyvatel. Postavte hřiště, kabiny nebo opravte staré oplocení a osvětlení sportovišť i ve vaší obci.

Rozvoj místních sportovišť a zázemí v obcích do 3 000 obyvatel - NSA

Kompletní název výzvy zní takto - „Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina“.

Národní sportovní agentura (NSA) si dala za cíl podpořit sportovní infrastrukturu v menších obcích a městech. Vyhlásila dotační program, ze kterého lze financovat stavby, rekonstrukce a bezbariérovost sportovišť a zázemí pro sportovce.

Hlavní cíle dotační výzvy

NSA rozdělilo cíl výzvy do tří prioritních os

  • Rozvoj sportovní́ infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel jejich technickým zhodnocením - modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení́ včetně̌ jejich zázemí́

  • Rozvoj sportovní́ infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel novou výstavbou - výstavba sportovních zařízení́ včetně̌ jejich zázemí́

  • Rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel pro osoby se zdravotním postižením - vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení́

Pro koho je dotace určena?

Hlavní zaměření výzvy je především na obce, města a kraje.

Dalšími příjemci mohou být ale i spolky, příspěvkové organizace, ústavy, obecně prospěšné společnosti, školy, církve a obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či kraji.

Podmínkou však je, že veškeré dotované akce musí být na území obce, která nemá více než 3 000 obyvatel.

Bližší informace v oficiálním textu výzvy - Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina

Kolik může žadatel získat

Získat podporu až 80 % z celkových způsobilých výdajů, to není špatné ne?

Maximální dotace může dosahovat do výše až 800 000 Kč a celková alokace výzvy je více než 3,5 miliardy korun českých. Proto je vysoká šance na úspěch při podání žádosti.

Příjem žádostí je až v příštím roce, ale vzhledem k vývoji posledních dlouhodobých výzev od NSA (Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč a Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč) doporučujeme s podáním žádosti neotálet.

Příklad podporovaných projektů

Pro lepší představu vám nyní přiblížíme případ jednoho z našich klientů. Samozřejmě bez jmenování.

Obec s cca 1 000 obyvateli chce zrekonstruovat a modernizovat víceúčelové hřiště, které mají postavené přes 10 let, ale čas se na něm značně podepsal. Údržbář tomu také příliš nedal. V požadavcích bylo také vybudování osvětlení a nové oplocení hřiště.

Při tvorbě žádosti nám vznikl prostor pro dokoupení nového vybavení, jako jsou brány, polohovací basketbalové koše a také sítě (tenis a volejbal). Klient z toho byl nadšený, vše odsouhlasil, my jsme žádost dodělali a nyní čekáme na vyhodnocení od NSA.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.