NSA a investiční dotace do 10 000 000 Kč

Národní sportovní agentura (NSA) má vyhlášenou dlouhodobou průběžnou výzvu. Dotační výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. Maximálně můžete získat 10 000 000 Kč.

Dotace do 10 milionů korun

Obce, města, sportovní svazy (zde uvidíte, kdo již dostal finance na účet) mají nyní skvělou šanci na rekonstrukci či výstavbu nových sportovních prostor se zázemím pro sportovce. Podporováno je široké spektrum sportovních aktivit, od fotbalových hřišť až po volejbalové venkovní kurty.

Další zaměření výzvy je na pořízení dlouhodobého majetku pro sportoviště. Takže nové brány, lavičky pro diváky, cvičební náčiní či ochranné sítě nejsou problém.

A co lidé se zdravotním znevýhodněním? Na ty myslela Národní sportovní agentura taktéž - další zaměření výzvy je na vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení všech typů.

Kolik můžu z dotace získat?

Celková alokace pro tuto výzvu je 600 000 000 Kč. Maximální výše, kterou může oprávněný žadatel získat je 10 000 000 Kč a maximální podpora činí 70 % z celkových způsobilých nákladů.

Jak se dotační prostředky vyplácí?

Získaná dotace v této nesoutěžní výzvě je poskytována formou ex post a může být uvolňována průběžně skrze žádost o platbu. Žadatel je oprávněn podat nejvýše 2 průběžné a 1 závěrečnou žádost o platbu.

Mezi každou žádostí o platbu musí uplynout doba minimálně 3 měsíců a musí zahrnovat minimálně 30 % uhrazených celkových způsobilých výdajů.

Do kdy můžu o dotaci žádat?

Máte štěstí, protože tato dotační výzva je dlouhobá a podávání žádostí bude ukončeno až v příštím roce. Přesněji 30. 6. 2022 v 17:00 Středoevropského času. Nebo se příjem žádostí ukončí po vyčerpání alokace.

Užitečné info pro žadatele o dotaci

Veškeré potřebné informace ohledně formy žádosti, podrobnostech o financování, potřebných dokumentech najdete na stránkách NSA [zde](https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/).

Tak na nic nečekejte a získejte více informací na našich stránkách - zde nebo na oficiálních stránkách Národní sportovní agentury - zde.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.