NSA dotace - standardizovaná infrastruktura

Národní sportovní agentura (NSA) má vyhlášenou dlouhodobou průběžnou výzvu. Dotační výzva je zaměřena na zkvalitnění sportovní infrastruktury ČR.

Dotace na zimní stadion, plavecký bazén či sportovní halu

NSA chce díky této dotační výzvě zkvalitnit sportovní infrastrukturu našich měst, a to pomocí výstavby nových zimáků, plavečáků a sportovních hal pro míčové sporty.

Výsledkem realizované akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. O dotaci mohou žádat obce, města, kraje, sportovní sdružení a další.

Kolik můžu z dotace získat?

Celková alokace pro tuto výzvu je 1 200 000 000 Kč. Maximální výše, kterou může oprávněný žadatel získat je až 90 000 000 Kč a maximální podpora činí 70 % z celkových způsobilých nákladů.

  • Tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty – max. 60 000 000 Kč
  • Tréninkový zimní stadion – max. 90 000 000 Kč
  • Plavecký bazén 25 m – max. 90 000 000 Kč

Jak se dotační prostředky vyplácí?

Získaná dotace v této nesoutěžní výzvě je poskytována formou ex post a může být uvolňována průběžně skrze žádost o platbu. Žadatel je oprávněn podat nejvýše 2 průběžné a 1 závěrečnou žádost o platbu.

Mezi každou žádostí o platbu musí uplynout doba minimálně 3 měsíců a musí zahrnovat minimálně 30 % uhrazených celkových způsobilých výdajů.

Do kdy můžu o dotaci žádat?

Máte štěstí, protože tato dotační výzva je dlouhobá a podávání žádostí bude ukončeno až v příštím roce. Přesněji 30. 6. 2022 v 17:00 Středoevropského času. Nebo se příjem žádostí ukončí po vyčerpání alokace.

Užitečné info pro žadatele o dotaci

Veškeré potřebné informace ohledně formy žádosti, podrobnostech o financování, potřebných dokumentech najdete na stránkách NSA.

Tak na nic nečekejte a získejte více informací na našich stránkách - zde nebo v oficiálním dokumentu Národní sportovní agentury - zde.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.