NSA vyhlásí KABINU 2024

NSA připravuje novou dotační výzvu, která umožní čerpat dotaci také samostatně na zázemí sportovišť.

Co se děje

NSA připravuje novou dotační výzvu, která umožní čerpat dotaci samostatně na zázemí sportovišť. I proto dostala pracovní název KABINA 2024.

Příjem žádostí by měl startovat už 15. června.

Podporované aktivity

Výzva se zaměřuje na podporu 3 oblastí.

 1. rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel jejich technickým zhodnocením
 • zvýšení kvality stávajících sportovních zařízení a jejich zázemí
 1. rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel novou výstavbou
 • rozšíření ploch sportovních zařízení a jejich zázemí
 1. rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel pro osoby se zdravotním postižením
 • zvýšení dostupnosti sportovních zařízení pro osoby se zdravotním postižením

Finanční prostředky tedy lze čerpat například na:

 • výstavbu nových sportovišť,
 • obnovu stávajících sportovišť vč. jejich zázemí,
 • zavlažování, osvětlení, oplocení nebo modernizace sportovišť,
 • zajištění bezbariérového přístupu na sportoviště.

Oprávněný žadatel

Program zahrnuje příjemce podpory typu:

 • obce,
 • svazky obcí,
 • kraje,
 • příspěvkové organizace obcí,
 • příspěvkové organizace krajů,
 • spolky,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy,
 • školské právnické osoby,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi/kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

Výše dotace

Výše dotace by se měla pohybovat od 100 do 800 tisíc Kč, a to jako 80 % celkové výše skutečně vynaložených
způsobilých výdajů akce.

Co dál

Máme celou řadu zkušeností s podáním úspěšných žádostí a jednoduše už víme, co funguje. Neváhejte se na nás co nejdříve obrátit třeba jen s dotazem, ale i s konkrétním záměrem, vše probereme při bezplatné a nezávazné konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.