Operační program Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.

Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Území a oprávnění žadatelé

Program se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Program podporuje celou řadu žadatelů: obce, kraje, malé a střední podniky, univerzity, výzkumné instituce a další.
Podporovat je možné i velké podniky, a to včetně podniků zařazených v systému obchodování s emisními povolenkami. Produktivní investice do velkých podniků je však možné podpořit jen za předpokladu, že jsou výslovně uvedeny v Plánu spravedlivé územní transformace – tomu předchází zpracování podnikové analýzy na vytvoření pracovních míst v kraji.

Podporované aktivity

Na co je možné získat podporu?
• malé a střední podniky,
• výzkum a inovace,
• digitalizaci,
• čistou energii a energetické úspory,
• oběhové hospodářství,
• rekultivace a nové využití území,
• rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Výše podpory

Celková alokace je 41 miliard Kč, která bude mezi zasažené kraje rozdělena podle několika ukazatelů tímto způsobem:
• Karlovarský kraj – 15,3 % (6,3 miliard Kč)
• Moravskoslezský kraj – 46,1 % (18,9 miliard Kč)
• Ústecký kraj – 38,6 % (15,8 miliard Kč)

Žádosti

Žádosti se podávají na základě podmínek uvedených v jednotlivých výzvách.

Co dál

Konkrétní výzvy sledujte na našem webu. Neváhejte se na nás obrátit pro více informací, rádi se vám budeme věnovat při bezplatné konzultaci, která je zcela nezávazná.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.