Podpora rozvoje a obnovy venkova - MMR dotace

A je to tady! Podzimní kolo dotací na rozvoj venkova od Ministerstva pro místní rozvoj začalo dnešním dnem - 4. 10. 2021. Co to znamená pro starosty obcí do 3 000 obyvatel? Obrovskou příležitost získat státní dotace na rozvoj jejich obcí!

Dotace pro obce do 3 000 obyvatel

Taková je hlavní podmínka dotačního podprogramu který nese název Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Další z podmínek tohoto podprogramu je také to, že obce, které chtějí podávat žádosti o dotace musí mít zastupitelstvem schválený obecní strategický rozvojový dokument. Samotným schválením to nekončí, ale je třeba aby byl tento dokument platný ke dni podání žádosti a také po celou dobu realizace projektu.

Máte ve vaší obci schválený obecní strategický rozvojový dokument? Pokud ne, rádi vám pomůžeme s jeho sestavením.

Jaké dotační tituly podprogram nabízí?

Pro obce do 3 000 obyvatel je nabídka širší než pro obce větší, stejně jako maximální možná dotace. Zdali máte v plánu opravit místní komunikace, obecní sportoviště, či úřad nebo chcete postavit zcela nová místa aktivního či pasivního odpočinku, tak pro vás máme dobré zprávy.

Pojďme se na to podívat

Podpora obnovy místních komunikací

Jak vyplývá z názvu, jedná se o rekonstrukce a opravy místních komunikací v rozsahu všech konstrukčních vrstev vozovek a krajnic.

A tím to nekončí!

V rámci dotace lze také získat finance na obnovu:

 • Odpočívek
 • Autobusových a parkovacích zálivů
 • Přidružené a přídatné pruhy
 • Mostní nadjezdy
 • Obnova kanalizace, včetně odvodů vody
 • Obnova odvodňovacích zařízení - propustky, galérie, opěrné zárubně, násypy, svahy, dělící pásy atp.

V rámci tohoto dotačního titulu si žadatelé mohou přijít až na 10 000 000 Kč. Maximální podpora je 80 % ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj si dobře uvědomuje staré dobré přísloví - Ve zdravém těle, zdravý duch. A proto přidalo tento dotační titul do podzimního kola dotací.

Při získání financí z této dotace mohou žadatelé realizovat akce zaměřené na obnovu školních hřišť a tělocvičen, a to včetně jejich zázemí!

Uznatelné náklady jsou tedy vybudování, rekonstrukce či modernizace víceúčelového hřiště. Dále to mohou být i vnitřní rekonstrukce či modernizace tělocvičen, do kterých spadá i vybudování čí rekonstrukce zázemí a sociálních zařízení, střídaček, nářaďovny apod.

Další uznatelný náklad je i oplocení, osvětlení venkovních sportovišť a také zateplení budov - obvodové stěny, střechy, výměna oken a dveří. V neposlední řadě jde žádat v rámci tohoto programu na výměnu kotle včetně otopné soustavy.

Tak proč těm našim ratolestem pořádně nezatopit, že? Žadatel na to může získat až 5 000 000 Kč, s maximální výší podpory 80 % ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Popraskané zdi obecního úřadu, či nedostatečná kapacita kulturního domu? To může být už příštím rokem minulost! Pro obce do 3 000 obyvatel je připraven také dotační titul na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, přesně jak praví název.

V rámci této dotace mohou žadatelé podávat žádosti na přestavby, přístavby, vnitřní rekonstrukce a modernizace veřejných budov - ptáte se jakých přesně? Tady máte výčet:

 • Kulturní domy
 • Obecní úřady
 • Knihovny
 • Školní budovy (cílem není navýšení kapacity)
 • Multifunkční domy (např. kulturní dům, mateřská škola a knihovna v jednom)

Co vše jde opravit? Ptáte se správně - jedná se o obálku budovy, tedy zateplení obvodových stěn, zateplení a výměna pláště střechy, výměna oken a dveří, výměna kotle včetně otopné soustavy.

Maximální dotace v rámci tohoto dotačního titulu je 10 000 000 Kč, opět s maximální podporou 80 % ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Odpočinek je důležitou součástí našich životů a obce, které k tomu mají náležité prostředí, jsou občany o to více oblíbené.

Tento dotační titul poskytne finance na vybudování či rekonstrukci míst jako jsou:

 • Workoutová hřiště
 • Víceúčelová hřiště
 • Parkourová hřiště
 • Fotbalová hřiště
 • Dětská hřiště

Dalším uznatelným nákladem vedle stavby či rekonstrukce a přestaveb jsou i stavby a rekonstrukce sociálních zařízení, zázemí, střídačky, oplocení, osvětlení a nákup potřebného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.).

Na tyto akce MMR poskytne žadatelům maximální dotaci 2 000 000 Kč a 80 % ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Našli jste dotační titul, který se hodí pro vaši obec?

Pokud ano, tak nás neváhejte kontaktovat ohledně dalších informací a poptejte nezávaznou konzultaci.

Další způsoby, jak se dozvědět více informací jsou naše živá vysílání, kde představujeme výzvu po výzvě, říkáme, jaké jsou nástrahy výzvy a jak se připravit na podání žádosti tak, aby byla úspěšná.

Aktuálně máme nejbližší přenos, o dotacích na komunikace, již příští úterý - 12. 10. 2021 ve 13:00. Přenos je zdarma a naleznete ho pod tímto linkem - Dotace MMR - místní komunikace.

Dotační seminář

A jako třešničku na dortu máme pro zástupce obcí ze Středočeského kraje volně přístupný seminář s názvem Naučíme vás, jak sestavit úspěšnou žádost o dotaci.

Budeme se na vás těšit.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.