Připravte se na dotační výzvu - DČOV od SFŽP

Státní fond Životního prostředí připravuje novou dotační výzvu na vybudování Domovních čističek odpadních vod. Poslední kolo tohoto titulu mělo obrovský úspěch, a proto byla navýšena alokace a bude další kolo.

Obrovský úspěch dotací na domovní čistírny odpadních vod

V posledním období této výzvy měl Státní fond Životního prostředí k dispozici 200 milionů korun, které mohl rozdat mezi žadatele o dotace ve 3 měsících. 3 měsíce byla však příliš dlouhá doba, vzhledem k obrovskému zájmu byla vyčerpána alokace ještě před dovršením řádné časové lhůty a výzva byla ukončena.

SFŽP zaznamenal obrovskou poptávku i po uzavření výzvy, díky čemuž se vedení rozhodlo navýšit alokaci a výzvu zopakovat. Nová výzva má být vyhlášena na podzim tohoto roku (2021).

Kdo si v posledním kole dotace přišel na své?

Možnost získat dotace na domovní čističky odpadních vod využilo na 35 žadatelů s celkovou požadovanou částkou 201 milionů korun.

Například v Beskydech, v obci Dolní Lomná postavili 134 DČOVek. Tato realizace je považována za největší projekt svého druhu v ČR. Dalším větším projektem je stavba celkem 60 domovních čistíren, a to v obci Starkoč ve středních Čechách.

Celkem tento program, celkem složený zatím ze 3 kol, profinancoval 98 projektů samosprávným subjektům. Uvidíme co přinese kolo příští a jaká bude alokace.

Dostane se na víc žadatelů?

Vyjádření ředitele Státního fondu Životního prostředí

dotace sfžp dotační výzva domovní čističky odpadních vod

„Obce si peníze rozebraly před termínem, což potvrzuje setrvalý velký zájem, který jsme registrovali i v předchozích výzvách. Ještě letos vypíšeme novou dotační výzvu, kde budou mít šanci získat podporu další samosprávy,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Pro více informací jděte na článek Obce vyčerpaly dotace na domovní čistírny

Další dotační výzvy?

Tuto výzvu na webu zatím nemáme, ale můžete se podívat i na jiné. Alespoň jedna vám jistě padne do oka - Aktuální dotační výzvy.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.