REACT-EU - IROP. Co to je? Dotace, program, nástroj?

Slyšeli jste už o REACTu? Co to vlastně je a kde se vzal? To jsme taky dlouho nevěděli, ale už to víme. REACT-EU je nástroj Evropské unie pro podporu reakcí na dopady pandemie COVID-19.

REACT-EU? Co to?

REACT lze chápat jako finanční nástroj, nebo prioritní podosu, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

IROP byl vybrán jako jediný dotační orgán, pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který má na starosti rozdělování finančních prostředků z Evropské unie. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na snížení dopadů pandemie COVID-19.

REACT-EU? Dotační výzvy?

Ano, REACT jako finanční nástroj poskytuje finance všem potřebným. Tedy oprávněným žadatelům. Můžeme zda najít například tyto dotační výzvy:

  • Výzva č. 98 - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby
  • Výzva č. 99 - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty
  • Výzva č. 100 - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb
  • Výzva č. 101 - tato výzva se teprve připravuje, základní info naleznete zde

Kdo může o REACT dotace žádat?

V ukončených výzvách č. 96 a 97 byly oprávněnými žadateli o dotaci Integrované záchranné sbory (IZS), čili zástupci hasičských, policejních a zdravotnických sborů.

Ve výzvách nyní otevřených, tedy č. 98, 99 a 100, se jedná především o zdravotnickou sféru. Tudíž mohou žádat zdravotní organizace jako jsou krajské, oblastní, městské, fakultní a vojenské nemocnice.

Na co jsou dotační výzvy zaměřené?

Výzvy jsou zaměřené na posílení zázemí a vybavenost ošetřovatelů, kteří se starají o** rizikové pacienty**. Tedy pacienty se zvláště závažnou obezitou, s respiračními, onkologickými a kardiovaskulárními onemocněními.

Zaměření výzev je na zkvalitnění operačních sálů a jednotek intenzivní péče. Také laboratoře a infektologická oddělení budou modernizována a připravena čelit dalším nástrahám pandemie.

V připravované výzvě č. 101 budou oprávněnými žadateli poskytovatelé sociálních služeb. Dotační výzva bude zaměřena na rekonstrukci a výstavbu domovů pro seniory, azylových domů, domovů pro pacienty se zdravotním postižení.

Financováno bude také pořízení dlouhodobého majetku do nových či zrekonstruovaných zařízení, pořízení asistivních a asistenčních technologií a pořízení aut pro účely terénních sociálních služeb. Tato výzva by měla být vyhlášena na přelomu měsíců květen a červen.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.