Reference naše dlouhodobého klienta - obec Plaňany

V tomto článku si přečtěte zkušenost našeho dlouholetého klienta s naší prací. Obec Plaňany je z blízkého okolí, proto za sebou máme již řadu projektů. Které to jsou a jak dopadly, se dozvíte v řádcích níže.

Na jakých projektech jsme spolupracovali – jaké z nich jsme pro vás dělali kompletně a s čím přesně jsme vám pomohli?

„S firmou Dotační průvodce máme bohaté zkušenosti, a to hnedka z několika projektů, které jsme společně realizovali. Aktuálně za sebou máme 4 a další se již rýsují.

První z projektů je Nájemní bydlení pro Plaňany. Zde nám vaše firma poskytla kompletní servis, od vytvoření projektové dokumentace přes komunikaci s úřady, vytvoření žádosti o dotaci a její administraci až po následné nalezení dodavatele stavebních prací.

V obci jsme chtěli postavit byty pro sociálně slabší a naše nejstarší spoluobčany, kteří si již zaslouží větší péči. S vaší pomocí se nám to podařilo. Děkujeme.

Další z projektů jsou přístavba ke školní tělocvičně, výstavba odborných učeben a vybudování bezbariérových přístupů do místní základní školy. Poslední ze čtveřice projektů je vytvoření prostoru pro venkovní výuku a nové vybavení pro počítačovou učebnu.“

Co jste s námi získali / co jste ušetřili?

„Při vzájemné spolupráci jsme vždy získali dotační prostředky na realizaci akce. Bez získání dotačních prostředků bychom projekty svépomocí rozhodně realizovat nedokázali.

Jak se vám s námi spolupracovalo? Jak pozitiva, tak negativa, rádi uslyšíme obojí.

„Spolupráce na všech projektech byla vynikající. Mohu zanechat pozitivní hodnocení na všechny výše uvedené akce. Popravdě tedy až na jednu výjimku – při zajišťování dodavatele materiálu pro vybudování bezbariérového přístupu do školy byla chyba ve výběrovém řízení a byla nám krácena dotace. Naštěstí pouze o malou část a už pracujete na odvolání proti rozhodnutí.

Ale známe to všichni – chybami se člověk učí.

Přál byste si ještě něco doplnit, co by mohlo být zajímavé pro ostatní starosty v souvislosti se spoluprací s naší firmou?

„Vaše firma (Dotační průvodce) dokáže zajistit akci tak zvaně na klíč – projektová dokumentace, dotační management a administrace veřejných zakázek. Takových firem na trhu příliš není, a proto jsem rád, že jsme ze sousední obce a těším se na další spolupráci.“

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.