NSA - Regiony 2021 - dotace na sportoviště a zázemí

Stavba nových kabin, multifunkčního hřiště nebo rekonstrukce zázemí a nákup vybavení sportoviště? Tyto a další aktivity podporuje nejnovější dotační výzva Národní sportovní agentury - Regiony 2021. Zvýšená alokace je příslibem vysoké šance podpoření i vaš

Jedna dotační výzva místo druhé?

Současná situace je taková, že nový předseda NSA, Filip Neusser, je v nelehké situaci. Jeho předchůdce na předsednické pozici NSA opustil resort těsně po kontrolním auditu Ministerstva financí, který nebyl příliš příznivý. Jak je to možné? Prý to s jeho odchodem nemá nic společného. Více informací naleznete v tomto článku - Hnilička - kontrola NSA.

NSA na přelomu měsíců květen a červen ukončila příjem žádostí o dotace na sportovní infrastrukturu, z důvodu špatně nastavených podmínek a velikého převisu žádostí v zásobníku. Nyní agentura vyhlašuje výzvu s podobným zaměřením, akorát s lehce poupravenými podmínkami a pravidly pro získání - Regiony 2021.

Dotační titul Regiony 2021

Tato nová dotační výzva je zaměřena na zajištění vyvážené regionální nabídky sportovních aktivit a míst ke sportování. NSA si je vědomo horšího zdravotního stavu obyvatelstva ČR, kterému přispěla i vládní protipandemická opatření.

Výstavba nových sportovišť, jejich zázemí a pořízení vybavení je jedna z hlavních podporovaných aktivit dotační výzvy. Dalšími jsou technická zhodnocení starších sportovišť a zajištění bezbariérových přístupů, a to na herní plochy, do zázemí, koupelen a toalet.

Podporované aktivity

 • Modernizace či rekonstrukce sportovišť a zázemí
 • Výstavba nových sportovišť a zázemí
 • Vybudování bezbariérových přístupů ke sportovištím
 • Pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku pro sportoviště a zázemí
 • Výstavba zavlažování, oplocení a osvětlení pro sportoviště

Podrobný seznam rozměrů jednotlivých sportovišť naleznete zde - Standardy programu.

Oprávněný žadatel

 • Sportovní klub
 • Tělovýchovná jednota
 • Obec či město

Na co se dotační titul nezaměřuje?

Výzva není určena pro novou výstavbu či technické zhodnocení sportovišť typu:

 • Tréninková sportovní hala pro míčové sporty
 • Tréninkový zimní stadión
 • Plavecký bazén 25 m
 • Fotbalový stadion
 • Fotbalový stadion s kapacitou nad 4 500 diváků
 • Sportovní hala pro míčové sporty s kapacitou nad 3 500 diváků
 • Multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty s kapacitou nad 5 000 diváků
 • Atletický stadion s kapacitou nad 5 000 diváků
 • Atletická hala s kapacitou nad 1 500 diváků
 • Cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží
 • Rychlobruslařská hala / stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží
 • Plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží

První 3 výše zmíněné aktivity podporuje dotační program č. 162 55 - Výstavba standardizované sportovní infrastruktury.

Alokace a termíny výzvy

Původní zamýšlená alokace pro Regiony 2021 byla 600 000 000 Kč, ta však byla navýšena o dalších 700 000 000 Kč. Tato částka byla původně určena pro další dotační výzvu, která měla vyjít na podzim letošního roku. Místo toho Národní sportovní agentura navýšila alokaci u výzvy Regiony.

Příjem žádostí byl zahájen dnešním dnem - 24. 8. 2021 - nemusíte však pospíchat. Tato výzva není nastavená jako předešlá, tudíž nevadí, když ji podáte poslední možný den příjmu žádostí, který je 30. 9. 2021. Posuzování žádostí proběhne ve 2 fázích, první posoudí administrativní soulad a úplnost přiložených dokumentů. Ve fázi druhé bude NSA posuzovat jednotlivá kritéria - bodové hodnocení si můžete najít na str. 17 specifických podmínek výzvy Regiony 2021.

Menší nápovědou, na co se zaměřit při sestavování projektu, může být vyjádření předsedy agentury: "Prioritně chceme podpořit všestrannost, základní infrastrukturu hlavně při školských zařízeních, základních školách s vazbou na volnočasové aktivity. Jednou z priorit je multifunkčnost a zpřístupnění pro širokou veřejnost," uvedl Filip Neusser pro ČTK.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.