Sběrné dvory budou na podzim

Očekáváme vyhlášení oblíbené výzvy, která se věnuje sběrným dvorům a dalším aktivitám souvisejícím s řešením odpadu.

AKTUALIZACE

Podle aktuálních informací bude možné podávat žádosti o dotaci na sběrné dvory a kompostéry od 31. 1. 2024, a to až do 30. 8. 2024. Celková alokace bude 500 000 000 Kč.

Téma

Oblíbená výzva týkající se dotace na sběrné dvory a další aktivity v rámci řešení a předcházení odpadu se brzy dočká dalšího vyhlášení.

Podporované aktivity

Výzva se zaměřuje na tyto aktivity:

  • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
  • zefektivnění systému odděleného sběru/svozu, zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“),
  • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra),
  • předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů (pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí.

S čím můžeme pomoci

Nabízíme všem zájemcům bezplatnou a nezávaznou konzultaci jejich plánů a záměrů a následné kompletní zpracování žádosti o dotaci, včetně projektové dokumentace. Neváhejte se ozvat a probrat s námi podrobnosti.

Co dělat

Ozvěte se nám co nejdřív, abychom měli dostatek prostoru pro vše, co je potřeba.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na jeden parádní sběrný dvůr realizovaný právě na základě prostředků z dotace, který už plně slouží občanům.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.