Sběrné dvory budou na podzim

Zhruba v listopadu očekáváme vyhlášení oblíbené výzvy, která se věnuje sběrným dvorům a dalším aktivitám souvisejícím s řešením odpadu.

Téma

Oblíbená výzva týkající se dotace na sběrné dvory a další aktivity v rámci řešení a předcházení odpadu se přibližně v listopadu dočká dalšího vyhlášení.

Předpokládané podmínky

Výzva se pravděpodobně bude opět zabývat podporovanými aktivitami z těchto oblastí:

  • domácí kompostéry, komunitní kompostéry,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra),
  • předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů (pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí,
  • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
  • systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz.

S čím můžeme pomoci

V každém případě nabízíme bezplatnou a nezávaznou konzultaci a následné kompletní zpracování žádosti o dotaci, včetně projektové dokumentace.

Co dělat

Ozvěte se nám co nejdřív, abychom měli dostatek prostoru pro vše, co je potřeba.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.