Sběrné dvory, kompostéry a další: 2024

Co chystá OPŽP v oblasti předcházení vzniku odpadu v roce 2024?

Co se děje

Současná 59. výzva Operačního programu Životní prostředí byla ukončena z důvodu vyčerpání financí.

Rýsuje se ale vyhlášení výzvy č. 68, do které bude možné podávat žádosti od 28. srpna.

Podporované aktivity

Získané prostředky z této výzvy bude možné použít na tyto aktivity:

  • RE-USE centra, prevence vzniku textilního a oděvního odpadu,
  • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
  • výstavba a modernizace sběrných dvorů,
  • doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“),
  • pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů.

Kdo bude moci žádat

  • obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy,
  • obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem),
  • příspěvkové organizace.

Co jsme zjistili

Této výzvě je přidělena velmi slušná alokace (téměř půl miliardy Kč) a podle našich informací přímo ze SFŽP by oproti předchozí výzvě neměla být obsažena některá omezení, např. ta, která byla spojená se samostatným nákupem některých zařízení.

Jak postupovat

Pokud vás tato oblast zaujala, neváhejte se na nás obrátit, rádi s vámi budeme váš záměr bezplatně a nezávazně konzultovat. Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty, třeba tento prvotřídní sběrný dvůr.

Přejít na kontaktní stránku.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.