Sociální bydlení pro přechodové regiony bude v lednu

V lednu by měla být vyhlášená výzva IROP, která podporuje sociální bydlení v přechodových regionech.

Co a jak

Výzva IROP, která by měla být vyhlášena v lednu 2024, podporuje tyto aktivity:

  • pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a
  • pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Oprávněnými žadateli jsou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v OPZ.

Výzva je určena pro přechodové regiony: území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.

Výše dotace

Celková alokace výzvy je více než 750 milionů Kč.

Termín

Výzva by měla být podle aktuálního plánu vyhlášena v lednu 2024.
Ke zpřístupnění žádostí by podle dostupných informací mělo dojít v únoru 2024.
Uzávěrka žádostí je plánovaná na 29. srpna 2025.

Co dál

Neváhejte se nám ozvat se svými plány, pustíme se do bezplatné konzultace.

Nebo si nejdřív pro inspiraci prohlédněte naše hotové projekty.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.