Úsporná opatření provozů

V rámci OPŽP budou vyhlášeny dotační výzvy, které podporují úsporná opatření provozů veřejných budov.

Co se děje

V březnu by měly být vyhlášeny výzvy Operačního programu životní prostředí, které podporují snížení energetické náročnosti nebo zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, prádelen a dalších technologických provozů ve školství, sociálních službách a jiných veřejných budovách.

Podmínky

Výzvy počítají s širokou škálou oprávněných žadatelů:
• obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí,
• kraje,
• veřejnoprávní instituce,
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
• organizační složky státu,
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
• státní podniky,
• národní podnik,
• obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Vyhlášení výzev je v plánu na březen, předpokládaný termín zahájení příjmu žádostí je 1. dubna a předpokládaný konec potom 3. března 2025.

Výše podpory bude 50 % celkových způsobilých výdajů.

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit, rádi s vámi probereme vaše otázky a plány při konzultaci, která je nezávazná a bezplatná.

Přejít na kontaktní formulář

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.