Výsledky dotačního programu MMR - Podpora rozvoje regionů 2019+

Obnova místních komunikací, sportovní infrastruktury či rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Tyto a další projekty podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Podívejte se na výsledky posledního kola.

Dotace pro obce i města

Dotační program Podpora rozvoje regionů 2019+ má za hlavní cíl podpořit obnovu a rozvoj obcí v České republice. Chce tím zvýšit kvalitu života a zvýšit atraktivitu obecního prostoru.

Realizací programu bude podpořen dynamický rozvoj obcí a celkové zvyšování životních standardů v naší zemi.

Jak se o dotace žádalo?

Základní rozdělení mezi žadateli bylo v počtu obyvatel:

 • Obce do 3 000 obyvatel
 • Obce s 3 001 - 10 000 obyvateli
 • Obce s více než 10 000 obyvateli

V první skupině žadatelů se objevily tyto dotační tituly:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • Podpora dostupnosti služeb
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

U druhé skupiny, tedy obce s 3 001 - 10 000 obyvateli, mohly obce žádat o:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury

U skupiny třetí, tedy u obcí s více než 10 000 obyvateli, šlo pouze o:

 • Podpora obnovy místních komunikací

Největší zájem je o komunikace a veřejné budovy

Největší počet žádostí zaznamenaly dotační tituly Podpora obnovy místních komunikací a Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. V obou titulech se sešlo dohromady 2 413 žadatelů. Z toho bylo 960 projektů doporučených k financování a 1553 nedoporučených.

Naše úspěšné projekty

Napříč dotačními tituly jsme s našimi klienty získali řadu úspěchů. Ukážeme vám pár šťastlivých obcí, které v brzké době začnou tvořit své úspěšné projekty.

Obnova místních komunikací:

 • Kamenný most (Rekonstrukce komunikace k ČOV) – 4 432 374 Kč
 • Mrákotín (Komunikace v hoře Mrákotín) – 4 145 908 Kč
 • Nebovidy (Rekonstrukce místních komunikací) – 3 041 637 Kč
 • Chlumec nad Cidlinou (Rekonstrukce místní komunikace) – 7 684 751 Kč
 • Klášter (Rekonstrukce místních komunikací "U ZELENÉ HORY") – 6 615 580 Kč
 • Honětice (Rekonstrukce místních komunikací Honětice) – 3 865 437 Kč
 • Příkosice (Obnova místních komunikací Příkosice) – 1 038 904 Kč

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov:

 • Chlumec nad Cidlinou (Stavební úpravy městského úřadu) – 6 452 815 Kč
 • Suchdol (Udržovací práce fasády zámku Suchdol 1 – JZ, JV a SV Průčelí) – 7 736 038 Kč
 • Kbelnice (Rekonstrukce obecního domu Kbelnice) – 6 622 852 Kč
 • Ondratice (Rekonstrukce obecního domu č.p. 31) – 2 850 379 Kč
 • Nebovidy (Rekonstrukce veřejné budovy obecního úřadu v obci Nebovidy) – 1 288 895 Kč

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku:

 • Ohníč (Víceúčelové hřiště pro míčové hry v Ohníči) – 1 396 569 Kč
 • Černíky (Víceúčelové hřiště včetně zázemí pro sportovce) – 2 000 000 Kč
 • Kbelnice (Víceúčelové hřiště v obci Kbelnice) – 1 264 448 Kč

Připravte se na další kolo dotačních titulů od MMR, podmínky by měly být podobné jako v tom letošním. Pro inspiraci se podívejte na dokument Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Pro další dotační informace se podívejte na naše stránky na aktuální dotační výzvy.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.