Živě: rozvoj sociálních služeb

V našem dalším živém vysílání jsme se podívali na čekávanou výzvu, která má za cíl podpořit rozvoj materiálně-technické základny sociálních služeb...

V našem dalším živém vysílání jsme se podívali na čekávanou výzvu, která má za cíl podpořit rozvoj materiálně-technické základny sociálních služeb.

Co všechno vás ve vysílání čeká?

👉 Základní informace o výzvě
👉 Důležité termíny
👉 Informace o žadatelích
👉 Podporované aktivity
👉 Nepodporované aktivity
👉 Povinné přílohy k žádosti
👉 Proces a hodnocení
👉 Co můžete v tuto chvíli udělat

Záznam

Záznam vysílání je vám plně k dispozici na YouTube i Facebooku:

  • YouTube, pro sledování klikněte sem,
  • Facebooku, pro sledování klikněte sem.

Otázky a odpovědi

Dobrý den, bude nějaká dotace i pro soukromý sektor?

Tato výzva je určena i pro soukromý sektor, ale musí se jednat o neziskovou organizaci s historií minimálně 3 let.

​Dobrý den, týká se výzva všech regionů včetně VRR?

Ano, výzva by se měla týkat celé ČR.

​Dobrý den, pro jaké služby bude dotace určena?

V tuto chvíli neznáme přesný výčet sociálních služeb, které budou podporovány. V minulých výzvách to byly pobytové i terénní služby, v podstatě všechny běžné sociální služby. Jakmile bude vyhlášeno, budeme Vás informovat.

Dobrý den, opravdu bude v této výzvě omezení, že zakladatelem nesmí být osoba s IČO? MPSV neoficiálně tvrdilo, že omezení (ve výzvě 019) bude odstraněno.

Vycházíme z minulé výzvy, kde to omezení bylo. Zaznamenaly jsme ale náznaky o vymazání, nicméně nic potvrzeného nemáme, proto raději zůstáváme u tohoto omezení a po vyhlášení výzvy budeme informace aktualizovat.

To znamená auto pro terénní službu i včetně DPH?

Přesně tak, pokud bude výzva umožňovat žádost o dotaci na pořízení automobilu, tak to bude včetně DPH.

​Dobrý den, pracuji v Domově pro seniory, rádi bychom zrekonstruovali jednu budovu. Chápu správně, že pokud je zřizovatelem obec, musí žádat o dotaci obec? Děkuji

Obecně platí, že poskytovatel služby = vlastník budovy = žadatel. Zde tedy záleží, kdo provozuje sociální službu, zda obec, nebo jí zřízená organizace. Pokud by vlastníkem byla obec a provozovatelem sociální služby organizace obce, bude žádat přímo provozovatel sociální služby. Zde je výjimka z vlastnictví a stačí doložit nájemní smlouvu.

​Můžeme si dodavatele zpracování dokumentace zvolit bez výběrového řízení (VZ)? V projektech IROP se musí soutěžit, pak bychom např. vás nemohli oslovit rovnou.

Co se týče této věci, v IROPu například je 7% paušální sazba na administrativní záležitosti, tam není nutná soutěž, resp. pokud neurčuje jinak zákon nebo případné vlastní směrnice. Jak to bude v této výzvě, to ještě nejsme schopni říci. Raději počítejte s tím, že se bude muset PD soutěžit, ale ještě tuto věc upřesníme.

Co dál

Určitě doporučujeme obrátit se na nás co nejdřív s konkrétním záměrem. Jsme připraveni posoudit i vaše plány ve vztahu k aktuální situaci a aktuálním možnostem, a to zcela zdarma v rámci nezávazné konzultace.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.