Živé vysílání: příprava bytových projektů

Opět budeme vysílat živě, tentokrát na zajímavé téma přípravy projektů bytových domů.

Záznam

VYSÍLÁNÍ UŽ PROBĚHLO, ZÁZNAM NAJDETE TADY.

Otázky a odpovědi z vysílání

Co se rozumí pod ukončením projektu?
Ukončením realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech činností projektu. Datum ukončení realizace projektu je rozhodné pro stanovení, zda byl naplněn účel a cíle projektu a je možné proplatit dotaci příjemci. Realizace projektu bude ukončena dnem akceptace akceptačního protokolu. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději v termínu dle textu výzvy. Tedy, pokud bude předmětem projektu PD pro stavební povolení, rozumí se ukončením realizace projektu i vydání st. povolení.

​Nemusí být vydané stavební povolení?
Jelikož se v tuto chvíli jedná o projektové dokumentace, tato podmínka by tu podle dostupných informací být neměla.

​Pokud obec nemá ještě pozemek ve vlastnictví, pouze smlouvu o prodeji?
Pro podání žádosti o dotaci bude potřeba, abyste pozemek, kde se bude stavba realizovat, měli ve vlastnictví.

Téma

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která podporuje přípravu bytových projektů. Pomocí této výzvy lze získat finanční prostředky na:

 • pořízení projektové dokumentace,
 • přípravu soutěžní dokumentace pro realizaci staveb,
 • studii stavebně technologického řešení,
 • studii proveditelnosti,
 • vedení a pořízení dokumentace v BIM,
 • realizaci architektonické soutěže,
 • přípravu smluv typu PPP a EPC.

V živém vysílání, které pro vás připravujeme, zazní klíčové parametry výzvy, důležité detaily i s vysvětlením a také to podstatné z našich dlouholetých zkušeností.

Dozvíte se například:

 • pro koho je dotace vhodná,
 • na co je možné použít získané prostředky,
 • jaké jsou způsobilé výdaje,
 • jak to vypadá s DPH,
 • časový rámec – kdy co udělat,
 • jak probíhá dotační proces,
 • jak zvýšit šance na úspěch,
 • a mnoho dalšího.

Na závěr bude prostor na vaše dotazy, neváhejte se tedy přidat a vyřešit s námi jakékoliv otázky a nejasnosti.

Kdy a kde

Začínáme ve středu 8. 11. v 15:00.

Vysílání bude probíhat na platformě YouTube. Stačí kliknout sem a jste tam.
Sledovat nás můžete i na Facebooku, a to na tomto odkazu.

Dopřejte si informační náskok. Těšíme se na vás!

Než začneme

Než se do toho pustíme, podívejte se na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci, třeba na stavbu bytového domu v Plaňanech. Neváhejte se nás na cokoliv zeptat.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.