Živé vysílání s čerstvými novinkami

V tomto vysílání zaměřeném na dotace na silnice a veřejné budovy jsme se věnovali všem důležitým bodům, častým otázkám i čerstvým informacím zjištěným přímo z Ministerstva pro místí rozvoj.

V tomto vysílání zaměřeném na dotace na silnice a veřejné budovy jsme se věnovali všem důležitým bodům, častým otázkám i čerstvým informacím zjištěným přímo z Ministerstva pro místí rozvoj.

Záznam z vysílání je vám plně k dispozici, stejně jako sepsané otázky a odpovědi.

Záznam

Záznam z vysílání se můžete přehrát třeba hned tady.

Otázky a odpovědi

Sepsali jsme pro vás otázky a odpovědi ze všech tří vysílání, která na toto téma proběhla. Neváhejte nám položit další.

Dobrý den, veřejná budova musí být využívána. Máme budovu, kterou chceme předělat na knihovnu, ale využíváme ji jako odkladnou budovu pro knihovnu, ale pro hlavní knihovnu ji nevyužíváme. Je to řešitelné?
Ano, v tomto případě to vidím jako přípustné.

Předpokládám, že lze kombinovat 3 objekty, oprava radnice, spolkového domku v místní části.
Určitě, lze podávat žádost i na více objektů.

Oprava školky ale bez rozšíření kapacity?
Určitě, je to běžná věc.

​Co to znamená hosp. a soc. ohrožené území?
Zjišťujeme přesnou specifikaci, ideální je ozvat se nám přímo a záměr posoudíme individuálně.

​Dobrý den, měli bychom dotaz k místním komunikacím. Máme most, který je ve špatném stavu a je vedený jako místní komunikace, mohli bychom i tak žádat o dotaci, když bychom nechtěli opravovat celou MK?
Objekty mostních konstrukcí lze opravovat pouze v případě, že tato oprava souvisí s opravou i dané MK, případně jejího úseku. Mostní konstrukce samostatně nelze.

​Je možné přihlásit i dva projekty?
Určitě to možné je.

​Do kdy se registruje projekt do systému přes datové schránky, jak jste říkal?
Není žádné omezení, mělo by se tak stát před podáním žádosti. S tím rádi pomůžeme.

Oprava komunikace k sběrnému dvoru a ČOV, oprava propustku.
To je v pořádku.

​Musí být rozpočet zpracován již od rozpočtáře nebo můžeme dát předběžný rozpočet a poté doložit podrobný?
Rozpočet musí být co nejpřesnější, protože z něj vychází dotace. Pokud byste následně vysoutěžili zakázku za vyšší částku, než je v rozpočtu, jde to za Vámi, měli byste zbytečně vyšší spoluúčast. Takže rozpočet určitě zpracovaný od rozpočtáře. I my je máme k dispozici a rádi se o to postaráme.

A ještě jeden dotaz, prosím může být oprava komunikace po výstavbě splaškové kanalizace?
Máte štěstí, letos to v podmínkách není uvedeno, takže to lze.

Ještě bych měla otázku, pokud by šlo žádat o dotaci na most v rámci MK a zároveň bychom žádali o jinou další MK, bylo by možné spojit tyto dvě akce do jedné žádosti?
Ano, do jedné žádosti je možné uvést libovolné množství úseků místních komunikací.

​Pokud je více různých MK, dává se jedna souhrnná žádost?
Přesně tak.

My teda máte dvě projektové dokumentace a dva rozpočty, takže bychom je museli spojit?
Nemuseli, lze to dát do jedné žádost, to není problém.

​Jak se projekty hodnotí? Zač je max. bodů?
U MK jsou plusové body za to, že jste obec do 199 (nebo 5 000 obyvatel), dále to, že je MK důležitá pro spojení obyvatel s občanskou vybaveností, dále hospodářsky a sociálně ohrožené území (území strukturálně postiženého regionu) a potom stupeň a rozsah poškození.
U veřejných budovy je to opět počet obyvatel, dále připravenost projektu, nevyhovující technický stav a přínos pro obec.

​Nemáte informace, zda i pro obce do 10 tis. obyvatel bude vypsaná výzva na veřejné budovy?
Zatím tuto informaci nemáme. Na jaře to určitě nebude. Nové výzvy MMR by měly být vyhlášené na podzim, ale jaké přesně, to nevíme.

​Ve výzvě se v rámci hodnocení hovoří i o hodnocení výše žádané dotace pomocí rovnice, jak toto bude počítáno?
Rovnice pracuje s počtem obyvatel a vyšší bodové hodnocení mají obce s nižšími rozpočtovými příjmy. Jedná se o interní pravidlo MMR.

​V hodnocení jde o poměr a významnost kritéria. Např. v historické výzvě neměla žádost ze Středočeského kraje absolutně šanci proti obcím postiženým restrukturalizací apod.
Postižené regiony jsou zvýhodňovány, nicméně co se týče žádostí ze Středních Čech, obce byly hojně podporovány v minulosti, není to tak, že by neměly šanci (příklad: Nebovidy a rekonstrukce střechy OÚ i MK nebo Semtěš u Čáslavi a dotace na MK).

​My jsme se Středočeského kraje a zatím se nám dařilo.
Děkujeme za sdílení zkušenosti.

Podle komunikace bude-li zelený pruh, propustný. Lze zařadit do způsobilých výdajů? Keře a stromy budou také způsobilé? Dopravní značení - svislé a vodorovné? Zrcadlo dopravní? Je to způsobilé?
Propustný pruh určitě je způsobilým výdajem, ovšem keře, stromy, dopravní značení a zrcadlo do způsobilých výdajů nepatří.

​FVE a tč na školku, ano ne?
Ano, ale pouze jako součást dalších aktivit. Výdaje na snížení energetické náročnosti obecně musí být ve výši maximálně 40 % celkových výdajů.

Dobrý den, máme místní komunikaci, která je ze štěrkového povrchu. Chceme ji cca o půl metru rozšířit a dát asfaltový povrch. Stavební povolení zní na vybudování nové komunikace. Můžeme žádat?
Pokud máte stavební povolení na vybudování nové komunikace, tak žádat nepůjde, musí se jednat o rekonstrukci.

Co dál

Obraťte se na nás s jakýmikoliv dalšími dotazy nebo s nápadem či konkrétním záměrem, rádi s vámi probereme potřebné podrobnosti. Konzultace jsou u nás zdarma a nezávazné!
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.