Základní info

80%
až 2 500 000
do 30.11.2023
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Adaptace ekosystémů na změnu klimatu

Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Probíhá příjem žádostí do 30.11.2023

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Dotace je určena na rekonstrukci stávající malé vodní nádrže, jejíž stav nevyžaduje komplexní rekonstrukci a k dlouhodobému udržení existence biotopu a k uchování funkce zadržení vody v krajině postačí dílčí rekonstrukce - odtěžení, uložení, rozprostření sedimentu, výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.), výsadby doprovodných břehových porostů.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30.6.2025.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou všechny fyzické a právnické osoby - vlastníci nemovitosti, nájemci či pachtýři (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR).

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.