Základní info

85%
do 6.10.2023
1 300 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Chodníky (IROP)

Budování a rekonstrukce chodníků je hlavním tématem výzev IROP č. 40 a 41.

Budování a rekonstrukce chodníků je hlavním tématem výzev IROP č. 40 a 41.

Podporované aktivity

Výzvy podporují:

  • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,

  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Oprávnění žadatelé

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,

  • organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,

  • Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Územní zaměření

Výzvy označují jako přípustné místo realizace obec nebo obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Středočeského, Jihočeského (mimo území Českobudějovické aglomerace), Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Výše podpory

Výše dotace je 70 % u méně rozvinutých regionů (MRR) nebo 85 % u přechodových regionů (PR).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 3 000 000 Kč, maximální pak 30 000 000 Kč.

Termíny

Žádosti je možné podávat do 6. 10. 2023.

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.