Základní info

90%
až 50 000 000
do 30.11.2021
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Brownfieldy - dotace SFPI na revitalizaci

Státní fond podpory investic (SFPI) chce vdechnout chátrajícím nevyužitým budovám se starou hospodářskou zátěží vdechnout nový smysl. Ze starých budov budou vznikat nová kulturní, sociální, environmentální, technická a další centra.

Oprávněný žadatel

Územní samosprávný celek, který je jediným vlastníkem (či bude po koupi).

Výše dotace

 • Maximální výše dotace je 50 000 000 Kč
 • Minimální výše dotace je 400 000 Kč

Financování až 90 % způsobilých výdajů (ZV) je dosaženo kombinací dotace a bezúročného úvěru.

Minimálně 10 % musí žadatel hradit z vlastních zdrojů.

Podporované aktivity

 • Náklady na revitalizaci brownfieldu
 • Koupě území brownfieldu
 • Technický a autorský dozor
 • BOZP
 • Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle:

Dotační výzva má za cíl využít či zlikvidovat nevyužívané objekty se starou hospodářskou zátěží. Jsou nebezpečným a rušivým prvkem v obecních prostorech, a proto se stát zasazuje o jejich další využití.

Nové objekty mohou sloužit pro kulturní, vzdělávací, pečovatelské, technické či jiné využití.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku:

Realizace projektu musí proběhnout v nadcházejících 5 letech od potvrzení přijetí žádosti o dotaci.

Pozemek nesmí být v záplavovém území a musí být pojistitelný proti povodni i záplavě a vodoprávní úřad musí vydat souhlasné stanovisko.

Příspěvek SFPI však nelze kombinovat s žádnými dalšími programy a fondy Evropské unie.

Mezi neuznatelné náklady se počítají například:

 • Projektová dokumentace
 • Přípravné práce
 • Náklady na odstranění ekologických zátěží
 • VRN - zajištění staveniště včetně nákladů, vytyčení pozemních sítí, pojistné atp.
 • Náklady na uzavření kupní smlouvy a vícepráce

Pro více informací jděte na stránky - Brownfieldy - SFPI.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.