Základní info

100%
až 25 000 000
do 28.6.2024
1 700 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Budování dětských skupin: veřejný sektor

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.

Probíhá příjem žádostí do 28.6.2024

Mám zájem o dotaci

PRODLOUŽENO DO 31. 12. 2024

ZMÍRNĚNÍ PODMÍNEK STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI
Žadatel, který zvolí společné stavební a územní povolení, může předložit pouze podanou žádost o vydání společného povolení.

ZVÝŠENÍ MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE
V případě, že dětská skupina přesáhne kapacitu 24 dětí – za každé další kapacitní místo navýšení o 900 tisíc Kč.

Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

POZOR!!
Dotační orgán nově zařadil do způsobilých výdajů:

 • zpracování žádosti o podporu a realizaci a řízení projektu,
 • vybudování parkovacích stání v areálu.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města Prahy,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • veřejnoprávní VŠ,
 • ústavy Akademie věd,
 • veřejné výzkumné instituce.

Cílovým územím je území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

Výše dotace

Alokace výzvy je 1,7 mld. Kč.
Podpora je poskytována formou 100% dotace.
Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil.–25 mil. Kč vč. DPH. V případě, že dětská skupina přesáhne kapacitu 24 dětí – za každé další kapacitní místo navýšení maximální výše o 900 tisíc Kč.
DPH není způsobilým výdajem v případě nákupu nemovitosti.

Termíny

Podávání žádostí bylo prodlouženo do 31. 12. 2024.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je stanoveno na 31. 3. 2026.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Výzvu MPSV najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.